Maciej Miłkowski: Osiągnęliśmy znaczący postęp w nefrologii

Z funkcjonowaniem opieki nefrologicznej w Polsce i mówiąc węziej – opieką nad pacjentami z przewlekłą chorobą nerek (PChN) – wiąże się sporo wyzwań, i tutaj zgadzam się z uczestnikami debaty.

Publikacja: 14.06.2023 03:00

Maciej Miłkowski

Maciej Miłkowski

Foto: Materiały Prasowe

Nie jest jednak tak, że system opieki, którym są objęci pacjenci dializowani, znajduje się w kryzysie czy wręcz, jak mówią niektóre sugestie, nad przepaścią. W pewnych dziedzinach osiągnęliśmy znaczący postęp, nad innymi pracujemy, żeby usunąć niedoskonałości.

Zacznijmy od finansów. Od ostatniej taryfikacji świadczeń, dokonanej w 2016 roku, faktyczna cena za hemodializę, wyrażona w złotych, wyraźnie wzrosła. Nie wchodząc w szczegóły – mieliśmy proces kilkakrotnych podwyżek wyceny świadczeń i w tej chwili znajdują się one na zadowalającym poziomie. Podkreślić trzeba także, że cena punktu wyrażona w złotych jest za każdym razem ustalana w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ.

Również liczba świadczeniodawców utrzymuje się od lat na mniej więcej podobnym poziomie (2020 – 162, 2023 – 159). W ciągu ostatnich lat liczba miejsc udzielania świadczeń, czyli stacji dializ, spadła tylko nieznacznie – z 303 w 2020 roku – do 281 w 2023. Nieznacznie spadła też liczba świadczeniobiorców (28 605 w 2020, 28 453 w 2022). NFZ nie posiada w chwili obecnej żadnych informacji o planowanym masowym zamykaniu stacji dializ. Decyzje w sprawie tworzenia czy likwidacji stacji należą do świadczeniodawców, a co za tym idzie, możliwe są jakieś lokalne zmiany, związane m.in. z reorganizacjami w ramach struktury tych podmiotów (np. utworzenia stacji z większą ilością stanowisk dializacyjnych w miejsce mniejszych stacji) etc.

Czytaj więcej

Polska nefrologia w punkcie zwrotnym

Co do liczby lekarzy nefrologów. Z danych Naczelnej Izby Lekarskiej wynika, że jest obserwowane zwiększanie się liczby lekarzy posiadających specjalizację z nefrologii. W 2015 roku było ich 1150, na koniec 2022 – 1423. Podobnie wzrasta liczba specjalistów nefrologii dzieci i młodzieży (2015 – 16, 2022 – 121). Mamy też coraz więcej lekarzy w trakcie odpowiedniej specjalizacji.

Ministerstwo Zdrowia podejmuje działania mające na celu zapewnienie na rynku pracy optymalnej liczby lekarzy specjalistów. Jedno z najważniejszych działań w tym zakresie polega na wyodrębnieniu dziedzin najważniejszych z punktu widzenia epidemiologicznego kraju i ustanowienie dla nich specjalnych zasad. Jednak obecnie według danych i założeń resortu nie ma uzasadnienia, aby nefrologia czy nefrologia dziecięca stały się dziedzinami priorytetowymi.

Ministerstwo Zdrowia dostrzega jednak, że problemem w opiece nad pacjentem dializowanym jest utrudniony dostęp do świadczeń związanych z wytworzeniem dostępu do hemodializ i dializ otrzewnowych, co ma niekorzystny wpływ na optymalizację leczenia, zwiększa częstość powikłań i tym samym koszty. W związku z tym zaproponowaliśmy rozwiązania, m.in. doraźne, polegające na przekazaniu stacjom dializ odpowiedzialności za zapewnienie wytworzenia i utrzymania dostępu naczyniowego lub otrzewnowego do dializ (w ramach podwykonawstwa), wraz z przekazaniem środków finansowych na wytworzenie i utrzymanie tych dostępów oraz na niezbędny transport medyczny pacjenta do ośrodka wykonującego ten dostęp.

Natomiast rozwiązanie docelowe polegałoby na wprowadzeniu świadczenia opieki kompleksowej nad pacjentem dializowanym, realizowanej przez stacje dializ, w którym oprócz zadań związanych z wytworzeniem i utrzymaniem dostępu do dializ oraz uprawnień do wystawiania recept 75+, realizowane byłyby również świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tj. przygotowanie pacjenta wraz z przeprowadzeniem badań wymaganych do zgłoszenia do kwalifikacji do przeszczepienia, zapewnienie konsultacji lub telekonsultacji specjalistycznych (w tym w celu wstępnej oceny do transplantacji) oraz zapewnienie dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji. Ponadto opieka kompleksowa zapewniałaby monitorowanie pacjenta zakwalifikowanego do przeszczepu nerki.

Pracujemy również nad poprawą organizacji świadczeń związanych z kwalifikacją do przeszczepienia nerki. Wypracowaliśmy koncepcję podziału tych kwalifikacji. W Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace analityczne dotyczące zaproponowanych przez prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rozwiązań w tym zakresie.

Autor jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia

Nie jest jednak tak, że system opieki, którym są objęci pacjenci dializowani, znajduje się w kryzysie czy wręcz, jak mówią niektóre sugestie, nad przepaścią. W pewnych dziedzinach osiągnęliśmy znaczący postęp, nad innymi pracujemy, żeby usunąć niedoskonałości.

Zacznijmy od finansów. Od ostatniej taryfikacji świadczeń, dokonanej w 2016 roku, faktyczna cena za hemodializę, wyrażona w złotych, wyraźnie wzrosła. Nie wchodząc w szczegóły – mieliśmy proces kilkakrotnych podwyżek wyceny świadczeń i w tej chwili znajdują się one na zadowalającym poziomie. Podkreślić trzeba także, że cena punktu wyrażona w złotych jest za każdym razem ustalana w trakcie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej pomiędzy świadczeniodawcą a NFZ.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Diagnostyka i terapie
Tabletka „dzień po” także od położnej. Izabela Leszczyna zapowiada zmiany
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Diagnostyka i terapie
Zaświeć się na niebiesko – jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu
Diagnostyka i terapie
Naukowcy: Metformina odchudza, bo organizm myśli, że ćwiczy
Diagnostyka i terapie
Tabletka „dzień po”: co po wecie prezydenta może zrobić ministra Leszczyna?
zdrowie
Rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Pokazujemy, gdzie odmawia się szczepień