Wyniki badania mają dać odpowiedź na pytanie jak duże jest ryzyko reinfekcji u osób, które przeszły COVID-19 w przypadku kolejnego kontaktu takich osób z koronawirusem.

W lutym Wielka Brytania stała się pierwszym krajem na świecie, w którym wydano zgodę na prowadzenie badań w ramach których ochotnicy są celowo, w warunkach laboratoryjnych, wystawiani na działanie koronawirusa SARS-CoV-2.

Badanie, które rozpoczyna się w poniedziałek, ma na celu pogłębienie wiedzy na temat odporności jaką daje przejście COVID-19.

- Wyniki z tego badania pozwolą nam na opracowanie lepszych szczepionek i terapii, a także pomoże zrozumieć czy osoby, które przeszły COVID-19 są chronione (przed reinfekcją) i jak długo (są chronione) - wyjaśniła Helen McShane, wakcynolog z Uniwersytetu Oksfordzkiego i główna autorka badania.

McShane dodała, że badanie ma pomóc w zrozumieniu w jaki sposób reakcja układu odpornościowego na przebyte zakażenie chroni przed reinfekcją.

W badaniu bierze udział 64 zdrowych uczestników, w wieku 18-30 lat, którzy zakazili się koronawirusem co najmniej trzy miesiące temu. Uczestnicy badania będą wystawiani na kontakt z oryginalnym szczepem koronawirusa.

Uczestnikom, u których pojawią się w czasie badania objawy COVID-19, podawany będzie lek Regeneron.