Według danych po korekcie sezonowej przekazanych przez urząd statystyczny ELSTAT, w III kwartale nastąpił wzrost o 0,6 proc. PKB po  skorygowanym do 1,3 proc. w  II kwartale. W ujęciu rocznym nastąpiło zwolnienie tempa do 2,3 proc . po korekcie dla II kwartału do 2,8 proc.

- Mimo spowolnienia gospodarki międzynarodowej sektor eksportu zapewnił zasadnicze wsparcie działalności gospodarczej, przekraczając początkowe oszacowania - powiedział ekonomista Narodowego Banku Grecji (NBG), Nikos Magginas.

Eksport towarów i usług zwiększył się o 4,5 proc. względem II kwartału, był znacznie większy od importu (+0,6) zapewnił dodatni wkład w PKB. - Turystyka była też sektorem wspierającym wzrost, nadrobiła niewielką poprawę konsumpcji i inwestycji w środki trwałe - dodał Magginas. Jego zdaniem, wyniki  III kwartału sprawiły, że bardziej realne stały się oczekiwania rocznego wzrostu o ponad 2 proc. PKB.

Rząd  w Atenach zakłada dla 2020 r. wzrost o 2,8 proc.,  bank centralny jest bardziej ostrożny i podaje poziom 2,4-2,5 proc. - pisze Reuter.