Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Rosji dla długu publicznego na poziomie BBB, zwracając uwagę na silne zaangażowanie Moskwy w cele inflacyjne, ostrożną politykę fiskalną i najniższy w porównaniu z innymi krajami stosunek długu publicznego do PKB.

„Jednocześnie wysokie ryzyko geopolityczne i ograniczone perspektywy reform strukturalnych nadal ograniczają rating" - podkreśla agencja.

Analitycy dodają, że nie widzą poważnych perspektyw dla reformy prawa własności, wymiaru sprawiedliwości i zniesienia innych ograniczeń instytucjonalnych dla inwestycji sektora prywatnego. A bez nich potencjał wzrostu gospodarczego w Rosji nie przekracza 1,2 proc. rocznie. „Fitch nie spodziewa się nowych sankcji USA w najbliższej przyszłości, ponieważ administracja Bidena będzie potrzebowała czasu na opracowanie polityki, która będzie bardziej postępowa i skoordynowana na arenie międzynarodowej" - napisali analitycy agencji.

Podkreślają, że chociaż uwaga Stanów Zjednoczonych została ostatnio skupiona na zatrzymaniu budowy gazociągu Nord Stream 2, istniejące ustawodawstwo USA może zostać wykorzystane do innych działań. Takich jak inwestycje zagraniczne w zadłużenie samorządów, instytucje finansowe oraz rosyjski sektor ropy i gazu.

Według Fitch w 2021 roku PKB Rosji urośnie o 3 proc., prawie całkowicie odbudowując się po stratach pandemii, które Rosstat szacował na 3,1 proc. W 2022 r. tempo wzrostu spowolni do 2,7 proc., a w dalszej perspektywie wzrost gospodarki jest ograniczony do 1,2 proc. Dług publiczny Rosji zwiększy się do 21 proc. PKB w latach 2021-22, inflacja spowolni w tym roku do 3,9 proc., a następnie ustabilizuje się na poziomie około 4 proc.

Zdaniem Fitch Bank Rosji powróci do płynnego zacieśniania polityki pieniężnej po obniżeniu stóp procentowych do historycznych minimów. W tym roku bank centralny może podnieść główną stopę procentową do 4,5 proc. i do 5 proc. do końca przyszłego roku.

Kreml z zadowoleniem przyjął analizę agencji. Dla Antona Siułanowa wicepremiera i ministra finansów Rosji, ocena Fitch „jest kolejnym dowodem pomyślnego przezwyciężenia przez rosyjską gospodarkę negatywnych skutków pandemii", informuje portal finanz.ru. Zdaniem urzędnika gromadzenie rezerw fiskalnych i wejście gospodarki na trajektorię zrównoważonego wzrostu mogą stać się podstawą, aby Rosja uzyskała wyższą ocenę agencji.