Morgan Stanley ogłosił raport w piątek.

- W ciągu 12 miesięcy deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski wyniósł 5,3 proc. PKB, z czego mniej niż połowa była finansowana napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych netto (...) Zauważamy również ogromy odpływ walut w saldzie błędów i opuszczeń, który wyniósł 3,7 proc. - głosi raport banku.

Dodając te niewyjaśnione odpływy do ogólnego deficytu na rachunku obrotów bieżących dochodzimy do prawie 9 - proc. potrzeb finansowania, co sytuuje Polskę w tej samem kategorii co Węgry - dodano w raporcie Morgan Stanley.