Wcześniej resort szacował spadek PKB na tym samym poziomie.

- We wrześniu spadek PKB rok do roku wyniósł po korekcie 7,8 proc. rdr, wobec wyliczonego wcześniej spadku o 8,6 proc. - podał dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki Oleg Zasow.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych PKB wzrósł w październiku o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, po wzroście we wrześniu o 0,8 proc.

[srodtytul]Stawka refinansowa w dół[/srodtytul]

Bank Rosji zdecydował o obniżeniu od jutra stopy refinansowej o 0,5 pkt proc., do 9 proc.

Od początku roku rosyjski bank centralny kilka razy zmniejszał stawkę. Tym razem obniżkę uzasadnia wyhamowaniem inflacji do poziomu 9,5 proc. na dzień 16 listopada (rok temu było to 14,2 proc.) i utrzymującą się niską aktywnością kredytową banków. Bank centralny stara się zmusić banki komercyjne do obniżenia oprocentowania kredytów, by zwiększyć ich dostępność dla gospodarki.

Obniżka ma też powstrzymać mające teraz miejsce ciągłe umacnianie się rubla. Szefowie banku ni wykluczają, że do końca roku jeszcze raz obniżą stawkę.