NBP podał dzisiaj dane dotyczące inflacji bazowej w lipcu bieżącego roku. W opublikowanym komunikacie wskazuje, że w analizowanym okresie odnotowano wyższe tempo wzrostu cen we wszystkich czterech miarach wskaźnika.

I tak inflacja, po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 0,8 proc. w ujęciu rok do roku wobec 0,1 proc. w czerwcu i 0,4 proc. w maju.

Wskaźnik inflacji, liczony z wyłączeniem cen najbardziej zmiennych, wyniósł 1,7 proc. wobec 1,4 proc. w czerwcu i 1,5 proc. w maju.

Wartość wskaźnika, po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła, 1,4 proc. r/r wobec 0,9 proc. w czerwcu i 1,0 proc. w maju.

Inflacja liczona metodą 15-proc. średniej obciętej wyniosła w lipcu 1,0 proc. wobec 0,8 proc. w czerwcu i 1,1 proc w maju.

Opublikowany 14 sierpnia przez GUS wskaźnik CPI (inflacji konsumenckiej) wyniósł w lipcu 1,1 proc. w ujęciu rok do roku wobec 0,2 proc. w czerwcu i 0,5 proc. w maju.