Był to już ósmy miesiąc deflacji nad Wisłą. W ujęciu miesiąc do miesiąca, ceny spadły o 0,1 proc.

Takie dane podał w piątek GUS. Jednocześnie skorygował odczyt o zmianie indeksu cen konsumpcyjnych (CPI) w styczniu. Wskaźnik ten spadł wówczas o 1,4 proc., a nie o 1,3 proc., jak podawał w połowie ubiegłego miesiąca.

Korekta styczniowego odczytu na związek z doroczną rewizją składu koszyka dóbr i usług, na podstawie którego obliczane są zmiany CPI. Ekonomiści oczekiwali jednak, że po tej rewizji deflacja w pierwszym miesiącu roku okaże się płytsza, niż wstępnie podawał GUS.

Mediana prognoz ankietowanych przez „Parkiet" ekonomistów zakładała, że deflacja w lutym wyniesie 1,4 proc.