Niższa od prognoz okazała się również inflacja bazowa, czyli nie uwzględniająca zmian cen żywności, paliw i energii. Zeszła z 3,1 proc. do 2,9 proc. Średnio oczekiwano natomiast, że wyniesie ona 3 proc. Licząc miesiąc do miesiąca, wzrost cen przyspieszył jednak z 0,7 proc. do 0,9 proc. Ceny usług wzrosły o 4 proc. rok do roku, czyli o tyle samo co w marcu. Koszty energii spadły o 1,8 proc., po lutowym spadku o 3,7 proc. Wzrost cen żywności wyhamował natomiast z 3,9 proc. do 2,7 proc. 

Spośród państw strefy euro, które jak dotąd opublikowały dane o inflacji konsumenckiej za marzec, najwyższej inflacji HICP (czyli liczonej według ujednoliconego koszyka Eurostatu) doświadczyła Chorwacja. Wzrost cen wyniósł tam 4,9 proc. Najniższa inflacja była natomiast na Litwie. Sięgała tylko 0,3 proc. W Niemczech, czyli w największej gospodarce eurolandu, wyniosła 2,7 proc., we Francji 3,2 proc., w Hiszpanii 2,9 proc., a we Włoszech tylko 0,8 proc. 

Czytaj więcej

Wrócił VAT na żywność. Ceny pójdą w górę

- To kolejne dane ze strefy euro, które przybliżają nas do rozpoczęcia obniżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny. Te obniżki nie będą znaczące, bowiem sytuacja z inflacją w Europie nie jest do końca rozwiązana. Ceny usług nadal rosną w tempie 4 proc. rok do roku. Niemniej, obecny poziom stóp procentowych daje EBC pewne pole manewru i możliwość wsparcia gospodarki. Obniżenie więc stóp o 50-75 punktów bazowych do końca roku wydaje się bardzo prawdopodobne” – twierdzi Mikołaj Raczyński, dyrektor zarządzający platformy inwestycyjnej Portu.

Inwestorzy nie spodziewają się, by Europejski Bank Centralny zaczął obniżki stóp procentowych już na swoim przyszłotygodniowym posiedzeniu. Na rynku dominuje obecnie pogląd, że do pierwszego cięcia dojdzie w czerwcu. Taki scenariusz sygnalizowała wcześniej m.in. Christine Lagarde, prezes EBC.