Licząc kwartał do kwartału, wzrost gospodarczy w Chinach przyspieszył z 0,5 proc. do 1,3 proc. Średnio oczekiwano, że wyniesie on 0,9 proc. Dosyć dobrze zaprezentowały się też dane o produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Państwie Środka. Produkcja wzrosła we wrześniu o 4,5 proc., a spodziewano się jej zwyżki o 4,3 proc. Sprzedaż detaliczna powiększyła się natomiast o 5,5 proc., podczas gdy oczekiwano wzrostu o 4,9 proc. Sektor nieruchomości nadal jednak ciążył gospodarce. Inwestycje w nieruchomości spadły w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. o 9,1 proc.

"Ogólnie gospodarka narodowa nadal przechodziła ożywienie w pierwszych trzech kwartałach, a rozwój wysokiej jakości był solidnie zaawansowany, co tworzyło podstawy, by osiągnąć roczne cele rozwojowe. Musimy jednak zauważyć, że środowisko zewnętrzne było bardziej skomplikowane i trudniejsze, popyt wewnętrzny jest wciąż niewystarczający, a fundamenty pod ożywienie gospodarcze wciąż muszą zostać skonsolidowane" - mówi komunikat chińskiego Narodowego Biura Statystycznego.

Czytaj więcej

Oto najbardziej zadłużona spółka. Jej bankructwo wstrząśnie gospodarczą potęgą

- Ożywienie gospodarcze w Chinach było kontynuowane we wrześniu, a napędzała je lepsza od prognoz sprzedaż detaliczna. Wygląda na to, że rząd będzie mniej chętny do stymulowania gospodarki w nadchodzących miesiącach, gdyż tegoroczny cel wzrostu gospodarczego może zostać osiągnięty. Rząd i rynki skupią się teraz na perspektywach dla wzrostu na przyszły rok. Kluczową kwestią jest to jaki cel wzrost wyznaczy rząd i do jak dużego luzowania polityki fiskalnej może dojść - twierdzi Zhang Zhiwei, główny ekonomista firmy Pinpoint Asset Management.

Rząd chiński wyznaczył na 2023 r. dosyć umiarkowany cel gospodarczy mówiący, że wzrost PKB wyniesie "około 5 proc.". Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się, że w tym roku wzrost gospodarczy w ChRL wyniesie 5 proc., po zeszłorocznym wzroście o 3 proc. W 2024 r. ma on zwolnić jednak do 4,2 proc. Zebrane przez agencję Bloomberga prognozy analityków na 2023 r. wahają się od 4 proc. wzrostu (Northern Trust) do zwyżki PKB o 5,7 proc. (Caixa Bank), na 2024 r. od 2,8 proc. (Hamburg Commercial Bank) do 5,7 proc. (CCB International Securities). Ich mediana na 2023 r. wynosi 5 proc., a na 2024 r. 4,5 proc.