Lekka poprawa niemieckiego przemysłu

Realne nowe zamówienia w niemieckim przetwórstwie przemysłowym wzrosły o 1,0 proc. w ujęciu sezonowym i kalendarzowym w styczniu 2023 r. w porównaniu z grudniem 2022 r.

Publikacja: 07.03.2023 11:23

Lekka poprawa niemieckiego przemysłu

Foto: Adobe Stock

Wyłączając zamówienia na dużą skalę, w styczniu 2023 roku nastąpił wzrost o 2,9 proc. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Po uwzględnieniu danych kalendarzowych nowe zamówienia były o 10,9 proc. niższe niż w styczniu 2022 roku.

Zamówienia krajowe i zagraniczne wykazywały przeciwne tendencje. Podczas gdy krajowe spadły o 5,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, zagraniczne wzrosły o 5,5 proc. Nowe zamówienia ze strefy euro spadły o 2,9 proc., podczas gdy zamówienia z reszty świata wzrosły o 11,2 proc.. Wzrost zamówień z krajów spoza strefy euro wynikał głównie z dużych zamówień w sektorze budowy samolotów i statków kosmicznych.

Czytaj więcej

Rosja już ma ogromną dziurę budżetową. Straciła dochody z ropy i gazu

Podobnie jak w przypadku zamówień krajowych i zagranicznych, główne ugrupowania przemysłowe przemysłu przetwórczego poruszały się w przeciwnych kierunkach. Podczas gdy nowe zamówienia w sektorze dóbr kapitałowych wzrosły o 8,9 proc. w styczniu 2023 r., zamówienia w obszarze dóbr pośrednich spadły o 8,9 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Nowe zamówienia w sektorze dóbr konsumpcyjnych spadły o 5,5 proc. Oprócz wzrostu w sektorze budowy samolotów i statków kosmicznych (+138,5 proc.), dobra inwestycyjne skorzystały na silnym wzroście zamówień na produkcję silników do pojazdów mechanicznych (+6,8 proc.). Nowe zamówienia w większości obszarów dóbr pośrednich spadały. Spadek nowych zamówień był szczególnie wyraźny w produkcji sprzętu elektrycznego (-22,3 proc.), po wzroście o 34,3 proc. w poprzednim miesiącu.

Po rewizji wstępnych wyników, nowe zamówienia były w grudniu 2022 r. o 3,4 proc. wyższe niż w listopadzie 2022 r. (wstępne dane: +3,2 proc.).

Według wstępnych danych realne obroty w przetwórstwie przemysłowym (wyrównane sezonowo i kalendarzowo) wzrosły w styczniu 2023 r. o 0,2 proc. w porównaniu z grudniem 2022 r. Rewizja wstępnych danych wykazała spadek o 1,5 proc. w grudniu 2022 r. od listopada 2022 r. (dane wstępne: - 1,7 proc.). W styczniu 2023 r. kalendarzowe obroty były o 0,4 proc. niższe niż w styczniu 2022 r.

W 2022 r. realne (skorygowane cenowo) obroty sektora usług w Niemczech (bez działalności finansowej i ubezpieczeniowej) były o 9,2 proc. wyższe, a nominalne (nieskorygowane cenowo) obroty o 14,4 proc. wyższe niż w 2021 r., wynika z wstępnych wyników Federalny Urząd Statystyczny (Destatis). W pierwszej połowie 2022 r., wraz z wejściem w życie znacznego złagodzenia ograniczeń związanych z koronawirusem w Niemczech, realne obroty wzrosły o 11,4 proc. w stosunku do pierwszej połowy 2021 r. W drugiej połowie 2022 r. wzrosły o 7,2 proc. w stosunku do drugiej połowy 2021 r. To najwyższy obrót od początku szeregu czasowego w 2015 r. W porównaniu z rokiem 2019 sprzed Covida, był on wyższy o 3,7 proc.

Wyłączając zamówienia na dużą skalę, w styczniu 2023 roku nastąpił wzrost o 2,9 proc. – wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis). Po uwzględnieniu danych kalendarzowych nowe zamówienia były o 10,9 proc. niższe niż w styczniu 2022 roku.

Zamówienia krajowe i zagraniczne wykazywały przeciwne tendencje. Podczas gdy krajowe spadły o 5,3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca, zagraniczne wzrosły o 5,5 proc. Nowe zamówienia ze strefy euro spadły o 2,9 proc., podczas gdy zamówienia z reszty świata wzrosły o 11,2 proc.. Wzrost zamówień z krajów spoza strefy euro wynikał głównie z dużych zamówień w sektorze budowy samolotów i statków kosmicznych.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Dane gospodarcze
Polska bogaci się coraz wolniej na tle UE. Ekonomiści: przez błędy w polityce
Dane gospodarcze
Najlepszy okres na opanowanie inflacji dobiegł końca
Dane gospodarcze
Zapaść w polskim przemyśle wkrótce się skończy? Najnowszy odczyt PMI
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu w Polsce. GUS podał wstępne dane
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro niższa od oczekiwań
Dane gospodarcze
Inflacja we wrześniu: tak prognozują ekonomiści. Jakie dane poda jutro GUS?