W ujęciu rocznym wzrost cen usług wyniósł 7,6 proc. i towarów sięgnął 9 proc. W ujęciu m/m było to odpowiednio: +0,7 proc. i +1 proc.

Opublikowane w piątek przez GUS dane potwierdzają wstępny szacunek sprzed tygodnia, który okazał się wyższy niż oczekiwania ekonomistów. Spodziewali się oni wzrostu cen o 8,3 proc. w skali roku.

"W grudniu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały wyższe ceny w zakresie żywności (o 2,3%), mieszkania (o 0,6 proc.) oraz transportu (o 0,8 proc.), które podwyższyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,55 pkt proc., 0,14 p. proc. i 0,09 pkt proc. Niższe ceny w zakresie odzieży i obuwia (o 0,5 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,02 pkt proc." - napisano w komunikacie.

W porównaniu z miesiącem analogicznym poprzedniego roku wyższe ceny w zakresie mieszkania (o 10 proc.), żywności (o 8,7 proc.) oraz transportu (o 22,7 proc.) podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 2,5 pkt proc., 2,14 pkt proc. i 2,04 pkt proc. wynika z danych urzędu.

"Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego wyniósł 5,1%" - czytamy w komunikacie.