„Gospodarka strefy euro wychodzi z recesji szybciej niż oczekiwano” - stwierdził komunikat Eurogrupy po ostatnim posiedzeniu ministrów i cytuje najnowszą prognozę Komisji Europejskiej wzrostu PKB o 5 proc. w tym roku i o 4,3 proc. w następnym. Ministrowie są mniej zaniepokojeni nowym wariantem koronawirusa od części ekonomistów - pisze Reuter. Uważają, że gospodarka 19 krajów wróci do poziomu sprzed pandemii pod koniec roku w ujęciu kwartalnym, choć ta poprawa nie będzie jednakowa w każdym kraju i w sektorze. „Ponadto, poziom niepewności jest szczególnie wysoki, zagrożenia znaczne, pojawiły się też nowe przeciwne wiatry w prognozie” - stwierdzili.

Czytaj więcej

Nowe ograniczenia psują humor inwestorom w strefie euro

Aby przeciwdziałać tej niepewnościom strefa euro będzie nadal zasilać gotówką gospodarkę, która w pewnym stopniu dostosowała się do pandemii i stała się odporniejsza. „Eurogrupa zgadza się z opinią, że umiarkowane wspierające podejście fiskalne w strefie euro w 2022 r. jest właściwe krótkoterminowo, także w świetle oddolnych zagrożeń, nadal istotnych, a niektóre z nich już wystąpiły” - głosi komunikat ministrów finansów.

Ministrowie wskazali że polityka wsparcia będzie nakierowana na konkretne sektory a nie generalnie, a kraje o dużym długu (Włochy, Grecja) będą mieć mniejszą swobodę w wydawaniu środków z budżetu. Ministrowie uznali za przejściowe nagłe przyspieszenie inflacji do 4,9 proc. w listopadzie, podobnie jak EBC, Komisja Europejska i MFW, które są zdania, że nie ma na razie skutków ubocznych inflacji na wynagrodzenia.

VAT po nowemu

Ministrowie postanowili zmienić unijne przepisy, aby było możliwe obniżenie stawek VAT na towary i usługi związane walką ze zmianą klimatu, z ochroną zdrowia i aby dostosować Unię do epoki technologii cyfrowych. Jednocześnie zdecydowali o stopniowym zniesieniu do 2030 r. niższych stawek VAT na paliw kopalne i inne towary, które zwiększają emisję gazów cieplarnianych, co ma pomóc Unii w dojściu w 2050 r. do zerowej netto emisji spalin. Nisze stawki VAT i zwolnienia z niego od nawozów sztucznych i środków chwastobójczych pozostaną do 1 stycznia 2032, aby dać małym gospodarstwom rolnym czas na dostosowanie się.

Decyzja ministrów pozwoli rządom krajów strefy euro stosować niższe stawki od wyrobów i usług dostosowujących gospodarkę do epoki technologii cyfrowych, np. za dostęp do Internetu i streaming imprez sportowych i kulturalnych. Na liście wyrobów z niższym VAT znalazły się sprzęt ochronny, maseczki na twarz i inne wyroby dla osób niepełnosprawnych, produkty związane z klimatem: rowery, ekologiczne systemy grzewcze, panele słoneczne na domach prywatnych i gmachach publicznych.

Niższe stawki wejdą wyżycie po ich zatwierdzeniu przez Parlament Europejski do marca 2022.