Swój wkład do tej dyskusji wniósł dziś członek RPP, który 8 grudnia będzie jednym z decydujących o poziomie stóp procentowych – pisze Business Insider Polska.

"Podwyżki stóp procentowych muszą być kontynuowane; konieczny do osiągnięcia poziom stóp procentowych może być obniżony przez stabilizującą oczekiwania inflacyjne komunikację NBP i bardziej drożny kanał kursowy" - napisał na Twitterze członek Rady Polityki Pieniężnej Łukasz Hardt.

"Stopy procentowe w Polsce prawdopodobnie pójdą do góry" – oceniła na podstawie ostatnich wypowiedzi członków RPP agencja Bloomberga.

Według jej ustaleń ponad połowa spośród decydentów opowiada się za szybkim doprowadzeniem kosztów finansowania powyżej poziomu sprzed pandemii, czyli 1,5 proc. Agencja prześledziła ostatnie wywiady 6 spośród 10 członków RPP, a w przypadku pozostałych – ich publiczne uwagi. Najbliższą decyzję w sprawie stóp RPP podejmie 8 grudnia – pisze Business Insider Polska.