Według ocen Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową polska gospodarka wchodzi w okres wyraźnego spowolnienia wzrostu, a tempo wzrostu PKB w 2009 r. ma wynieść 2,0 proc.

Zdaniem analityków IBnGR wzrost gospodarczy zwolni do 1,5 proc. w pierwszym kwartale i 1,3 proc. w drugim. W trzecim tempo wzrostu gospodarki przyspieszy do 2,0, a w czwartym do 2,8 proca. W 2010 r. PKB ma wzrosnąć o 3,0 proc.

Popyt krajowy pozostanie motorem wzrostu gospodarki, choć jego dynamika spadnie w porównaniu z latami ubiegłymi. Zdecydowanie wolniej niż w latach ubiegłych będą także rosły inwestycje.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego skutkować będzie pogorszeniem sytuacji na rynku pracy. - Wzrost bezrobocia w 2009 r. jest w zasadzie pewny – oceniają eksperci IBnGR. Ich zdaniem na koniec roku stopa bezrobocia w Polsce wynosić będzie 11 proc., a w 2010 spadnie do 10,5 proc.

Według instytutu kryzys gospodarczy może w największym stopniu dotknąć firmy i sektory mające duży udział eksportu w sprzedaży. Recesja w krajach Unii Europejskiej spowoduje, że w skali makroekonomicznej spodziewać się należy istotnego spowolnienia wzrostu eksportu. Według prognozy IBnGR w 2009 r. eksport wzrośnie o 3,2 proc., a rok później o 3,6 proc. Gorsza koniunktura u naszych partnerów handlowych będzie w pewnym stopniu łagodzona utrzymującym się wysokim kursem euro, co umożliwi wielu eksporterom przetrwanie najgorszego okresu.

[i]Autorzy są pracownikami IBnGR[/i]

[i]Więcej o gospodarce na

[link=http://www.ibngr.edu.pl]www.ibngr.edu.pl[/link][/i]