Standard & Poor’s (S&P) podwyższył ocenę wiarygodności kredytowej Węgier o jeden poziom, z BB+ do BBB- z perspektywą stabilną. Zmiana ma ogromne znaczenie. Ocena BBB-, wedle metodologii S&P, to najniższy rating zaliczany do grupy inwestycyjnej.

Równolegle ze zmianą oceny agencja podwyższyła prognozę tempa wzrostu PKB. Analitycy S&P szacują teraz, że w latach od 2016 do 2019 gospodarka Węgier będzie rosła w tempie 2,5 proc. rocznie. Jest to wynik o 0,5 pp. lepszy, niż wskazywany podczas ostatniej rewizji szacunków z marca bieżącego roku.

Decyzja S&P wpisuje się w ogólny trend, jakim jest poprawa wizerunku Węgier na rynkach finansowych. Widać to po ostatnich decyzjach pozostałych agencji. W maju bieżącego roku Fitch Ratings podwyższył ocenę z BB+ do BBB- z perspektywą stabilną. Moody’s wystawia Węgrom rating na poziomie Ba1, przyznaną w listopadzie 2011 r., ale i ona może się niedługo zmienić. Podczas ostatniej rewizji, dokonanej pod koniec ubiegłego roku, agencja podniosła perspektywę ratingu ze stabilnej do pozytywnej.