Zgodnie z metodologią Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu – zaznacza Ministerstwo Finansów w Aktualizacji Programu Konwergencji, którą przyjął rząd. Jeszcze w 2014 r. luka VAT wynosiła 23,9 proc. potencjalnych wpływów, w 2017 r. spadła już do 14 proc. – szacuje resort.

Według jego wyliczeń, w 2017 r. poprawa dochodów z VAT, dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect), wyniosła 10,8 mld zł, a w okresie 2016-2017 łącznie 17,4 mld zł."Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania uszczelniające system podatkowy przyniosły wymierne efekty" – przekonuje resort.

I zapowiada, że na tych efektach nie koniec. W tym roku uszczelenienie systemu ma przenieść 10,6 mld zł we wszystkich podatkach, w 2019 r. - dodatkowe 5,9 mld zł, w 2020 r. – 4 mld zł, a w 2021 r. - 2 mld zł. Łączny skutek realizacji działań dotychczasowych i planowanych na lata 2018-2021 szacuje się na ok. 1 proc. PKB. Wiceminister Finansów Leszek Skiba podkreślał, że Komisja Europejska po długich dyskusjach akceptuje polskie wyliczeni dotycząca efektów zamykania luki podatkowej zarówno post-ante jak i ex-ante.

Wśród najważniejszych działań (już realizowanych i tych planowanych) resort wymienia:

- mechanizm podzielonej płatności (split payment),

- System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR),

- analizator JPK,

- rozwój systemu monitorowania drogowego przewozu towarów,

- ograniczanie stosowanie mechanizmów tzw. agresywnego planowania podatkowego,

Autopromocja
BLACK WEEKEND

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ

- wprowadzenie obowiązku przekazywania do organów podatkowych informacji o schematach podatkowych,

- wprowadzenie zmian dotyczących podatku u źródła.