Ostatnią majową emisją była sprzedaż rocznych bonów. Na dzisiejszym przetargu inwestorzy zgłosili oferty opiewające na 1,52 mld zł. Resort sprzedał papiery za 794 mln zł przy średniej cenie 9625,52 zł za bon, co odpowiada rentowności 3,848 proc. To poziom zbliżony do poprzednich aukcji. Rząd zakładał, że z emisji papierów skarbowych i pożyczek pozyska rekordowe 196,8 mld zł, z czego na finansowanie budżetu trafi 82,1 mld zł.

Reszta posłużyć miała spłacie dotychczasowych zobowiązań. Do końca maja na rynku krajowym MF sprzedał papiery za 80,7 mld zł. Dodatkowe pieniądze rząd pozyskał z emisji zagranicznych. Wysoki popyt na rządowe obligacje to m.in. wynik zainteresowania inwestorów z zagranicy. Na koniec kwietnia w ich portfelach znajdował ysię papiery za 98,7 mld zł (o 5,2 mld zł więcej, niż na koniec marca). Według MF, to rekord.

Opublikowany właśnie plan podaży bonów i obligacji na czerwiec zakłada sprzedaż bonów o wartości 3,3-5,6 mld zł, obligacji dwuletnich za 3-4,5 mld zł oraz dziesięcioletnich za 1-3 mld zł. Oprócz tego, obligacje drogowe – zapadające w 2014 r. - zaoferuje Bank Gospodarstwa Krajowego (oferta sięgnąć ma 1-2,5 mld zł). K.K.