Dochody budżetu państwa w ciągu dziesięciu miesięcy sięgnęły 344,0 mld zł, czyli 79 proc. rocznego planu. Były też o 11,1 mld zł wyższe w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Gorzej wyglądają dochody podatkowe, które okazują się niższe w stosunku do okresu styczeń – październik 2019 r. o ok. 3,6 mld zł. Wpływ na to miał spadek dochodów z VAT o 0,1 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld zł), z PIT - o 4,9 proc. r/r (tj. ok. 2,6 mld zł), akcyzy - o 1,6 proc. r/r (tj. ok. 1,0 mld zł). Z kolei dochody z podatku CIT były na zbliżonym poziomie, a z podatku bankowego - wyższe o 2,6 proc. r/r (tj. ok. 0,1 mld ). 

Czytaj także: Polskie weto może nas kosztować 1-2 proc. PKB

Za to bardzo dobrze wypada wykonanie dochodów niepodatkowych - 41,7 mld zł, czyli o ok. 14,4 mld zł (tj. 52,6 proc.) więcej niż rok wcześniej. W czerwcu tego roku miała bowiem miejsce wpłata z zysku NBP w wysokości 7,4 mld zł, która nie wystąpiła w 2019 r. Ponadto wyższe wykonanie dochodów niepodatkowych w okresie I-X 2020 r. wynika z wpłat z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz dodatkowych dochodów z tytułu obsługi długu skarbu państwa.

Wykonanie wydatków w okresie I-X wyniosło 356,0 mld zł, tj. 81,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 wydatki były wyższe o 20,0 mld zł, tj. 5,9 proc. Głównie to wynik rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r. (więcej o 10,5 mld zł), wzrosła też subwencja ogólna dla JST (więcej o 4,6 mld zł) oraz wydatki w części 29 – Obrona Narodowa (więcej o 3,7 mld zł) w związku z zakupami inwestycyjnymi dokonanymi przez Inspektorat Uzbrojenia.

Ponadto wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczeniem pandemii – wyjaśnia resort w komunikacie.

W sumie deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 12 mld zł wobec 13,8 mld zł po wrześniu. Limit deficytu na 2020 r. w ustawie budżetowej ustalono na 109,3 mld zł.