Według agencji Reutera Amerykanie zawiesili obowiązującą od 30 lat umowę na mocy, której amerykański IRS i rosyjska Federalna Służba Podatkowa udostępniły sobie wzajemnie informacje, które miały pomóc w pobieraniu podatków krajowych i egzekwowaniu przepisów podatkowych w obu krajach. IRS mógł zażądać informacji na temat podatników amerykańskich od władz rosyjskich i vice versa.

Ministerstwo Skarbu poinformowało, że nie udostępniło władzom rosyjskim żadnych informacji podatkowych od czasu inwazji Rosji na Ukrainę 24 lutego, a teraz jedynie oficjalnie formalizuje zawieszenie.

„Gwarantuje, że Stany Zjednoczone nie przekazują żadnych informacji, które mogłyby przyczynić się do wzbogacenia rosyjskiego rządu poprzez zwiększenie poboru podatków lub ułatwienie w jakikolwiek sposób prześladowania rosyjskich dysydentów lub atakowania ukraińskich obywateli lub przedsiębiorstw” – napisało Ministerstwo Skarbu w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

Także Wielka Brytania, która w ostatnich latach stała się rajem dla bogatych rosyjskich elit, poinformowała w marcu, że wstrzymała wymianę informacji podatkowych z Rosją i Białorusią, która jest sojusznikiem Moskwy.