Ile kosztuje państwo polskie?

Forum Obywatelskiego Rozwoju zaprezentowało „Rachunek od Państwa za 2016 r.", który odpowiada na pytanie, ile przeciętny Kowalski płaci na państwo polskie.

Publikacja: 28.04.2017 18:32

Ile kosztuje państwo polskie?

Foto: Blooomberg

20 214 zł.

Powyższa wartość to kwota, jaką może zobaczyć na rachunku od państwa każdy mieszkaniec Polski. Pracujący czy niepracujący, dziecko czy emeryt. Co ciekawe, na co zwracają uwagę autorzy raportu, nie jest pełna kwota.

Wydatki państwa często utożsamiane są z budżetem państwa, który w rzeczywistości stanowi mniej niż połowę wydatków publicznych. W 2016 r. wydatki budżetu państwa według wstępnych szacunków miały wynieść 368,5 mld zł. Władze lokalne, czyli samorządy wydały kolejne 219,3 mld zł. Wydatki na emerytury i renty z administrowanego przez ZUS Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 201 mld zł, a z wypłacającego rolnikom emerytury i renty KRUS 21,3 mld zł. Kolejną istotną część stanowiły wydatki NFZ, które w 2016 r. miały wynieść ponad 70 mld zł.

To jednak nie wszystko. Sektor publiczny w Polsce to według szacunków GUS ponad 61 tys. Jednostek. Obok wielkich takich jak ministerstwa, ZUS czy NFZ mamy także wiele znacznie mniejszych podmiotów jak szkoły, uczelnie, szpitale, ale także inne podmioty np. zarządy cmentarzy komunalnych, parki miejskie, studia filmowe „TOR", „ZEBRA", „KADR".

Jak zaznaczają eksperci FOR, podana kwota nie obejmuje całej tej drobnicy, gdyż ich dane finansowe nie są zwyczajnie dostępne. W efekcie podana kwota opiera się wyłącznie na podstawie sprawozdań dla największych jednostek dla których dostępne są zagregowane dane (budżet państwa, wydatki samorządów, KRUS, FUS, NFZ oraz uczelnie publiczne).

Na co wydawane są nasze pieniądze?

Największy odsetek stanowią emerytury i renty – 6 345 zł na mieszkańca, 31 proc. całości. Na tę kwotę składają się wydatki na emerytury z ZUS, KRUS, służb mundurowych, renty, dodatki do rent oraz składki na NFZ i PIT emerytów i rencistów.

Drugie miejsce zajmuje Edukacja – 2 365 zł na mieszkańca, 12 proc., czyli wydatki na przedszkola, podstawówki, gimnazja i szkoły średnie oraz szkolnictwo wyższe.

Trzecie miejsce zajmuje opieka zdrowotna – 2 207 zł na mieszkańca, 11 proc.

Kolejne pozycje to:

Pomoc społeczna – 1 676 zł na mieszkańca - 8 proc. całości, czyli wydatki na pomoc społeczną oraz wsparcie dla bezrobotnych czy program Rodzina 500+.

Transport – 1 638 zł - 8 proc., czyli koszty związane z utrzymaniem dróg oraz kolei.

Wojsko, policja, więzienia, sądy – 1 407 zł - 7 proc., wydawane na utrzymanie wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, BOR-u, ABW, AW i CBA, sądów oraz więzień.

Administracja – 1 072 zł na mieszkańca - 5 proc., zawierające koszty utrzymania administracji rządowej, samorządowej oraz pracowników ZUS, KRUS i NFZ, a także urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Ostatnia wymieniona w raporcie FOR kwota to odsetki od długu publicznego - 818 zł na mieszkańca, 4 proc. całości.

20 214 zł.

Powyższa wartość to kwota, jaką może zobaczyć na rachunku od państwa każdy mieszkaniec Polski. Pracujący czy niepracujący, dziecko czy emeryt. Co ciekawe, na co zwracają uwagę autorzy raportu, nie jest pełna kwota.

Pozostało 92% artykułu
Budżet i podatki
Wojna zwiększa zadłużenie Rosji. Kreml mówi o wzroście gospodarczym
Budżet i podatki
W budżecie zabraknie 10–15 mld zł. CIT i VAT kuleją
Budżet i podatki
Dziura w kasie państwa wciąż rośnie. Na koniec roku może być inna niż planował rząd
Budżet i podatki
Olaf Scholz obiecuje szybką korektę projektu budżetu na 2024 r.
Budżet i podatki
Dobre i złe budżety Unii. Które kraje chwali Bruksela?
Materiał Promocyjny
Jakie technologie czy też narzędzia wspierają transformację cyfrową biznesu?