W związku z tym FTF Columbus, należący do Michała Sołowowa posiadający 41,55 proc. akcji Echo Investment, wnioskuje o niezwłoczne zwołanie NWZ w celu dokonania zmian w radzie nadzorczej dewelopera.

"Wniosek FTF Columbus zawiera informację, że został on złożony w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego, określonego w umowie dotyczącej pośredniego nabycia 41,55 proc. akcji emitenta, która została zawarta 28 lutego 2015 r. z podmiotem należącym do Griffin Topco III S.a r.l. (podmiot kontrolowany przez Oaktree) oraz do funduszu zarządzanego przez PIMCO" - poinformowano w komunikacie.

"Przedmiotowy wniosek zawiera również informację, że warunkiem dokonania transakcji jest uzyskanie zgody na koncentrację" - dodano.

Od kliku miesięcy prasa spekulowała o możliwej sprzedaży akcji Echo Investment przez Michała Sołowowa na rzecz funduszu Griffin Real Estate.

Echo Investment to jedna z największych w Europie firm inwestycyjno-deweloperskich z polskim kapitałem. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej akcje są wyceniane na 2,8 mld zł. Na koniec zeszłego roku roku jej aktywa były wyceniane na 6,7 mld zł. Firma realizuje projekty w Polsce (ponad 100) oraz za granicą - - w Rumunii, na Węgrzech i Ukrainie.