Energa Green Development to nowa firma, która w zintegrowanej grupie Orlenu zajmie się rozwojem lądowych odnawialnych źródeł energii. Będzie odpowiedzialna zarówno za przygotowywanie projektów, jak i za nadzór nad ich budową. Inwestycje planowane są na terenach niezabudowanych i gruntach o niskiej przydatności pod uprawę. W pierwszej kolejności koncern chce do tego celu wykorzystać nieruchomości już do niego należące. W następnym etapie będą to również grunty pozyskane od podmiotów zewnętrznych.

Orlen oczekuje, że nowe przedsiębiorstwo zapewni mu efektywniejsze niż dotychczas zarządzanie projektami dotyczącymi OZE, w szczególności poprzez skupienie w jednej firmie kompetencji rozwojowych i wykonawczych. Obecnie Energa Green Development pełni rolę inżyniera kontraktu dla inwestycji w aktywa fotowoltaiczne realizowane przez Energę OZE. Chodzi o projekty PV Gryf o zainstalowanej mocy 20 MW (megawaty) oraz mniejsze farmy fotowoltaiczne zlokalizowane w Samolubiu, Czernikowie i Przykonie, o łącznej mocy ok. 4 MW. Orlen szacuje, że wkrótce portfel nowej firmy wzbogaci się o następne inwestycje o łącznej mocy sięgającej 130 MW.

Płocki koncern już dziś jest liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, bo dysponuje 3,3 GW zainstalowanych mocy elektrycznych. Z tej puli 0,7 GW zapewniają źródła odnawialne. To jednak tylko wstęp do rozwoju w tym obszarze. W perspektywie najbliższych dziesięciu lat Orlen zamierza osiągnąć ponad 2,5 GW z samych OZE, z czego 0,8 GW pochodzić będzie z lądowych elektrowni wiatrowych i fotowoltaiki.