Rz: Polska wciąż pozostaje w tyle za rozwiniętymi krajami UE pod względem produktywności pracy. Bank Światowy radzi w najnowszym raporcie, aby stawiać na innowacje i edukację. Pan podkreśla znaczenie poprawy otoczenia biznesu.

Thomas Laursen: Sprzyjające otoczenie biznesu może bardzo wspierać innowacyjność. Jeśli państwo ułatwia zakładanie małych firm, jeśli zapewnia mechanizmy finansowania firmom venture capital, to pomaga w tworzeniu dobrego klimatu dla rozwoju innowacyjności

Inny obszar, który wymaga uwagi władz, to bliższa współpraca uczelni z prywatnym sektorem, która umożliwi wdrażanie projektów opracowanych na uczelniach. Ważny jest też sposób finansowania instytucji szkolnictwa wyższego – w większym stopniu uzależniony od ich wyników. Warto również pomyśleć o zwiększeniu finansowania uczelni przez sektor prywatny, co przybliży szkoły wyższe do realiów i potrzeb rynkowych.

Czy pomoże nam też kształcić twórczych pracowników?

Większość ostatnich badań dowodzi, że lepiej zapewnić wszystkim młodym ludziom dłuższy okres ogólnego kształcenia, zamiast od razu kierować część z nich do szkół zawodowych. Dłuższa ogólna edukacja pomaga zdobyć szersze umiejętności, zwiększa elastyczność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków dużo lepiej niż wąska specjalizacja na wczesnym etapie życia zawodowego. I wpływa na innowacyjność pracowników.

Czy państwo powinno angażować się bezpośrednio we wsparcie innowacyjnych projektów?

Wydatki publiczne na badania i rozwój są w Polsce nadal na stosunkowo niskim poziomie, więc jest miejsce na ich zwiększenie. Jednak przede wszystkim ważne jest partnerstwo publiczno-prywatne w dużych projektach badawczo-rozwojowych. Na twórcze myślenie warto też zwrócić uwagę w samej administracji publicznej. W wielu obszarach nie ma tam orientacji na wynik, lecz zbyt duży nacisk na kontrolę i unikanie błędów. Jeśli urzędnik będzie się bał ryzyka błędnej decyzji, to będzie akceptował tylko znane, sprawdzone już pomysły.

*Thomas Laursen był gościem konferencji „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy”, którą zorganizowała Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Europejskie Centrum Przedsiębiorczości