Turystyka jest jednym z sektorów bezpośrednio dotkniętych obecnym kryzysem wynikającym z pandemii koronawirusa, którego funkcjonowanie zostało mocno ograniczone od 14 marca wraz z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. I chociaż pierwsza połowa miesiąca była jeszcze okresem w miarę normalnego funkcjonowania dużej części obiektów, druga połowa marca przyniosła już potężne spadki.

Według wstępnych danych w marcu br. z noclegów w obiektach turystycznych posiadających 10 lub więcej miejsc skorzystało ok. 935 tys. turystów, w tym ok. 165 tys. turystów zagranicznych i ok. 770 tys. krajowych – wylicza GUS. W porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku liczba turystów ogółem była niższa o 65 proc. 

Największe spadki, powyżej średniej krajowej, odnotowano w 6 województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Najniższe spadki (ok. 60 proc.) wystąpiły w województwach podkarpackim i śląskim.

Turystów krajowych było mniej o 63 proc., natomiast turystów zagranicznych o 69 proc. Szacuje się, że w porównaniu z marcem 2019 roku najbardziej zmniejszyła się liczba turystów korzystających z noclegów w schroniskach (o ponad 70 proc.), a najmniej w motelach (o 55 proc.) i zakładach uzdrowiskowych (o 50 proc.).