Materiał powstał we współpracy z PMR Restrukturyzacje

Jak firmy reagują na kryzys i spadek przychodów? Czekają na rozwój sytuacji czy podejmują działania naprawcze?

W wyniku kryzysu wielu przedsiębiorców ograniczyło zakres swojej działalności i zdecydowało się na redukcję kosztów. Niestety, jak wynika z analiz i symulacji tworzonych dla naszych klientów, ograniczenie przychodów przy relatywnie niskiej rentowności prowadzi zwykle do dalszego zadłużania. Stąd z kolei jest już bardzo blisko do upadłości. Dlatego z działaniami naprawczymi nie powinno się zwlekać i warto podjąć je na wczesnym etapie. Dzięki szybkiej reakcji menedżerowie mogą przygotować firmę do nowej rzeczywistości i efektywnie przeprowadzić konieczne zmiany restrukturyzacyjne.

Czy procedura uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego realnie pomoże firmom wyjść z kryzysu?

Zdecydowanie tak, dlatego już teraz otrzymujemy od naszych klientów wiele zapytań o nowe regulacje. Kluczowa jest forma otwarcia postępowania oraz szybkość jego przeprowadzenia. Wszczęcie postępowania będzie następowało na skutek zawarcia umowy z doradcą restrukturyzacyjnym oraz obwieszczenia o zamiarze przeprowadzenia restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Po spełnieniu tych przesłanek zostaną wstrzymane wszelkie egzekucje prowadzone przeciwko przedsiębiorcy oraz nie będą mogły zostać wszczęte kolejne. Sprawne działanie przy wsparciu doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego pozwoli w terminie do czterech miesięcy wypracować zakres koniecznych zmian i osiągnąć porozumienie z wierzycielami. To z kolei otwiera perspektywę na realne ustabilizowanie sytuacji w firmie i wyjście z kryzysu.

Co równie istotne, przy zastosowaniu uproszczonej procedury nie ma zagrożeń co do nieracjonalnych, a niekiedy podyktowanych niepełną wiedzą, działań ze strony wierzycieli. Nie mogą oni wypowiedzieć istotnych dla przedsiębiorcy umów takich jak umowa kredytu, najmu nieruchomości czy leasingu.

Jak przygotować się do restrukturyzacji i jaka jest w tym rola doradcy restrukturyzacyjnego?

Proces przygotowania do restrukturyzacji rozpoczyna się już na pierwszym spotkaniu doradcy z przedsiębiorcą, gdy analizujemy przyczynę i okoliczności problemu. Kolejnym punktem jest kompleksowy audyt, który pozwala na określenie dokładnej sytuacji finansowej firmy i zmapowanie potencjalnych zagrożeń. Po przeprowadzeniu audytu przygotowujemy rekomendacje dotyczące dalszych działań. Mając na uwadze skalę problemu i zagrożeń oraz trzymając się wyznaczonych celów, wskazujemy dedykowane rozwiązania. Ostatnie słowo należy już jednak do przedsiębiorcy. Zawsze przypominamy naszym klientom, że im szybciej zaczniemy pracować nad naprawą firmy, tym większym wachlarzem działań dysponujemy w czasie restrukturyzacji. Równie istotne jest wszechstronne podejście do problemu. W tym trudnym okresie przedsiębiorcy nie wystarczy wsparcie z zakresu samego prawa restukturyzacyjnego. Firma potrzebuje także fachowego doradztwa z zakresu finansów, podatków, zarządzania zasobami ludzkimi oraz pozyskania finansowania pomostowego na restrukturyzację.

Jak powinna wyglądać pomoc państwa w zakresie restrukturyzacji?

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Pandemia wpłynęła na powstanie wielu pomocnych narzędzi skierowanych do przedsiębiorców, które ukształtowały się w drodze zapisów kolejnych etapów tarczy antykryzysowej. Trzeba jednak pamiętać, że duży odsetek przedsiębiorców wciąż nie może skorzystać z pomocy z uwagi na sytuację ekonomiczną w swojej firmie. Co więcej, pomoc publiczna nie rozwiązuje problemów firmy, a pozwala jedynie na opóźnienie nadejścia skutków kryzysu. Podjęte działania oceniamy więc pozytywnie, ale tak samo jak przedsiębiorcy czekamy na dalsze pakiety pomocowe skierowane do firm będących w trudnej sytuacji. Uproszczenie procedury otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz przyjęta przez Sejm ustawa o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców to dobry krok, który wskazuje, w którym kierunku ta pomoc powinna podążać.

- Materiał powstał we współpracy z PMR Restrukturyzacje