Małopolska Sieć Szerokopasmowa, spółka zależna Hyperiona, którym kieruje Tomasz Szczypiński (niegdyś polityk Platformy Obywatelskiej) zawarła umowy na zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej oraz dostawa sprzętu informatycznego w regionie. 23 sierpnia MSS podpisała kontrakty z firmą z Tarnowa - MGGP - oraz notowanym na giełdzie w Warszawie Compem.

MSS wybuduje i pozyska na terenie województwa małopolskiego sieci światłowodowe o łącznej długości ok. 3 tys. km oraz 19 węzłów dostępowych i 245 węzłów dystrybucyjnych, którymi będzie zarządzał. Spółka Hyperiona chce być też operatorem infrastruktury w modelu "operatora operatorów".

Realizacja całości projektu powinna zostać zakończona w terminie do końca września 2015 roku. Całkowita wartość umów wynosi ok. 120 mln zł - podał Hyperion, którym kieruje Andrzej Piechocki, doradca w resorcie przekształceń własnościowych za Wiesława Kaczmarka.

"Umowy te wyczerpują zakres prac objętych kosztami kwalifikowanymi przewidzianymi w Projekcie MSS na poziomie 128 mln zł, co stanowi oszczędność w porównaniu z planowanym budżetem na poziomie 8 mln zł" - czytamy w komunikacie Hyperiona.

Projekt MSS ma zagwarantowane finansowanie ze środków publicznych na poziomie 64 mln zł.

Wybrany przez MSS wykonawca - MGGP  - to firma inżynieryjno-geodezyjna.

Jak podaje na swojej stronie www, powstała w 1998 r. z połączenia czterech spółek cywilnych: Zakładu Geodezji s.c. „Gryboś-Sobczyk" Gorlice,  Przedsiębiorstwa Usług Geodezyjno-Kartograficznych „Grad-Grodziński" Tarnów, Sądeckiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Projektowego s.c. Nowy Sącz  oraz Biura Geodezyjnego „Pentagon" Nowy Targ. Spółki te w większości powstały pod koniec lat 80-tych w wyniku współpracy absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej m.in. Franciszka Grybosia i Aleksandra Grada (b. ministra skarbu).

W lutym 1998 r. właściciele spółek (Franciszek Gryboś, Bogdan Grodziński, Janusz Sobczyk oraz Małgorzata Grad) podpisali akt notarialny powołujący Małopolską Grupę Geodezyjno-Projektową z siedzibą w Nowym Sączu. W 2000 r. siedziba spółki została przeniesiona do Tarnowa, gdzie mieści się do dzisiaj.

Działalność operacyjna MGGP rozpoczęła się od września 1998 r. po przejęciu pracowników ze spółek, przeniesieniu aktywów i cesji umów na realizację robót. Na starcie spółka zatrudniała około stu pracowników.

Rodzina Aleksandra Grada nie jest już współwłaścicielem MGGP - wynika ze strony www geodezyjnej firmy. Po zmianach w akcjonariacie w 2010 r. (być może w efekcie krytyki ze strony mediów) jedynym akcjonariuszem jest spółka Franciszek Gryboś spółka komandytowa - informuje MGGP.

Były minister pełni dziś funkcje menedżerskie w PGE.