Zarządy obydwu spółek rozpoczęły już działania prawne w tym zakresie czyli podjęły uchwały w sprawie sporządzenia sprawozdania dotyczącego połączenia oraz przyjęły jego plan.

Preambuła planu połączenia obydwu gospodarczych organizmów jasno wskazuje na jego ekonomiczny aspekt, bo napisano tam m.in.: „Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania i usprawnienie zarządzania, dostosowanie do zadań wynikających z obecnej strategii Spółki KGHM Polska Miedź S.A., koncentracja na efektywnym zarządzaniu podległymi spółkami oraz rozwijaniu produkcji na obrzeżu działalności podstawowej KGHM Polska Miedź S.A."

Zgodnie z planem Metraco przejmie Ecoren.

W związku z tym już teraz Ecoren (na swojej oficjalnej stronie) informuje o sprzedaży wielu swoich nieruchomości.

Po przeprowadzeniu połączenia jak wynika z projektu statutu nowej spółki będzie się ona zajmowała m.in.: sprzedażą hurtową metali, rud metali, odpadów, złomu, wyrobów chemicznych, handlem i dystrybucją energii elektrycznej, sprzedażą hurtową paliw i produktów pochodnych, górnictwem pozostałych rud metali nieżelaznych.

Po zmianach kapitał nowej spółki wzrośnie do ponad 96 mln zł.

Obecnie Metraco zajmuje się m.in. zbiórką złomu oraz usługami logistycznymi, zaś Ecoren jest m.in. największym w Europie producentem Renu.

KGHM jest stuprocentowym właścicielem obydwu spółek i będzie jedynym właścicielem nowej, która powstanie po połączeniu.