Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PERN powołało Krzysztofa Rogalę na wiceprezesa spółki. Stanowisko to obejmie 1 października. Wcześniej spółka informowała, że z końcem września odchodzi z niej wiceprezes Mateusz Wodejko, który został powołany do zarządu Poczty Polskiej.

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 września 2020 r. powołało Pana Krzysztofa Rogalę na członka zarządu spółki z dniem 1 października 2020 r. i powierzyło mu funkcję wiceprezesa zarządu spółki" - napisano w komunikacie spółki.

Krzysztof Rogala od wielu lat jest związany z rynkiem surowcowym i finansowym piastując doradcze, zarządcze i nadzorcze stanowiska w takich firmach jak GAZ – SYSTEM, Polskie LNG, PKN Orlen, czy Bank Ochrony Środowiska.

W latach 2006-2008 był związany ze spółką PERN, gdzie pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W latach 2015 – 2016 zasiadał w Radzie Nadzorczej PGNiG, a od 2016 roku był Wiceprezesem w spółce EuRoPol Gaz.

Krzysztof Rogala posiada także doświadczenie w administracji państwowej pracując dla Ministerstwa Finansów w latach 2015/2016 i współpracując z Ministerstwem Środowiska.

Po powołaniu Krzysztofa Rogali do zarządu PERN od 1 października jego skład będzie, jak dotychczas - pięcioosobowy. Obecnie, oprócz Mateusza Wodejko, który odejdzie z zarządu PERN z końcem września, zasiadają w nim także: Igor Wasilewski - prezes, wiceprezesi - Rafał Miland i Tadeusz Zwierzyński oraz jako członek zarządu, reprezentant załogi - Zdzisław Koper.