Inwestycja, której realizacja właśnie się zaczęła, jest jednym ze strategicznych odcinków międzynarodowego szlaku z Malmoe w Szwecji do miejscowości Chania na Krecie. Ma być gotowa w 22 miesiące, odliczając trwające od połowy grudnia do połowy marca okresy zimowe.

W ramach kontraktu Strabag wybuduje trasę i wykona remont istniejącej drogi dostosowując ją do ruchu jednokierunkowego. Rozebrany zostanie most przez Odrę, powstaną dwa nowe mosty w Cigacicach. w planach jest budowa 10 mostów i wiaduktów. W ramach kontraktu powstaną także dwa przejścia dla zwierząt, zaś cała droga zostanie ogrodzona siatką. Na długości ok. półtora kilometra zostaną zamontowane ekrany akustyczne.

Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu tranzytowego. Droga ekspresowa S3 docelowo będzie miała ok. 470 km długości i połączy Świnoujście z granicą państwa z Czechami w Lubawce. Przebiegać będzie w układzie południkowym przez Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę, Lubin i Legnicę. Inwestycja realizowana przez Strabag zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gminy Sulechów i Zielona Góra.

- Budowana droga ekspresowa S3 w części północnej włączona jest w sieć autostrad europejskich za pośrednictwem autostrady A6. W przyszłości będzie się z nią łączyć również poprzez autostrady A2 i A4 oraz A18 – mówi członek zarządu Strabag, Alfred Watzl.

W lutym podpisano porozumienie w sprawie projektu „S3 - Droga wielkich możliwości". Zakłada ono ułatwianie warunków do rozwoju firmom, które ulokują się na terenach sąsiadujących z ekspresówką, biegnącą wzdłuż zachodniej granicy Polski. Porozumienie dotyczące aktywizacji gospodarczej wokół S3 podpisali przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ), sześciu stref ekonomicznych (legnickiej, kostrzyńsko-słubickiej, wałbrzyskiej, pomorskiej i kamiennogórskiej), Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wszystkie te instytucje są partnerami porozumienia, do którego będą także przyciągane samorządy.