Zysk operacyjny wzrósł z 8,1 mln zł w I kw. 2014 r. do 9,27 mln zł w I kw. 2015 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 434,12 mln zł w I kw. 2015 r. wobec 404,12 mln zł rok wcześniej.

Spółka z optymizmem patrzy w przyszłość.- Obserwacja rynku pozwala spodziewać się dalszej konsolidacji i zwiększania roli liderów na rynku ochrony w Polsce, co pozwoli wygenerować powrót marż do standardów europejskich. Impel poszukuje nowych rynków i wdraża nowe rozwiązania oparte o większy udział technologii w realizacji usług- pisze w liście do inwestorów prezes zarządu, Grzegorz Dzik.

W kolejnych kwartałach spółka planuje uruchomienie nowych usług w oparciu o wprowadzone zmiany w ustawie Kodeks Karny dotyczące możliwości wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Impel chce również podzielić się zyskiem. Spółka zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 19,3 mln zł zysku wypracowanego w 2014 r. co daje wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję. Przy obecnym kursie stopa dywidendy wynosi 4,8 proc. Dzień dywidendy przypada 30 czerwca, natomiast pieniądze trafią na konta akcjonariuszy 17 lipca.

W bieżącym roku została wydana jedna rekomendacja dotycząca Impelu. Analitycy DM Investors w raporcie z 24 marca ponieśli cenę docelową akcji do 39,7 zł z 37,7 zł.

Impel jest największa w Polsce grupa spółek usługowych. Specjalizuje się w outsourcingu usług: porządkowych i oczyszczania, ochrony osób i mienia.