To długo oczekiwane potwierdzenie, że w usługach związanych z ochroną, następuje korzystna zmiana. Do tej pory wyniki biznesu security nie tylko zresztą Impelu, na wartym 7, 5 mld zł rocznie rynku ochrony w kraju nie były nadzwyczajne.

– Drugi kwartał potwierdził tendencję wzrostową widoczną w pierwszych trzech miesiącach roku. Zakładamy, że nasza pozycja rynkowa oraz zmiana regulacji prawnych dotyczących zamówień publicznych, dzięki którym cena nie jest już jedynym kryterium wyboru usługodawcy, zaowocują trwałym wzrostem tego segmentu naszej działalności – mówi Wojciech Rembikowski, wiceprezes Impel S.A. W największym segmencie działalności grupy, czyli sprzątaniu i zarządzaniu W pierwszym półroczu Impel zanotował niemal 4-proc. wzrost przychodów, których wartość przekroczyła 581 mln zł.

Zarząd usługowej spółki podkreśla , że naprzeciw oczekiwaniom firm , dla których kluczową sprawą są koszty pracy, wychodzi opublikowana 13 sierpnia 2015 r. zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe regulacje umożliwiają przyspieszenie procesu renegocjowania umów będących w trakcie realizacji, tak by uzgodnienia z klientami mogły zakończyć się jeszcze w tym roku. Zmiany prawne otwierają drogę do wyprzedzającej, wcześniejszej waloryzacji umów w związku z dodatkowymi kosztami, wynikającymi z tzw ozusowienia , czyli rozszerzenia obowiązkowych składek od umów zleceń od 1 stycznia 2016r.

Dzięki korzystniejszym tendencjom w sektorze security i stabilnej sytuacji w innych segmentach aktywności spółki a także znaczącemu wzrostowi przychodów z intensywnie rozwijanych usług specjalistycznych dla biznesu Impel w pierwszym półroczu tego roku zanotował 8-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (wyniosły one 873,1 mln zł).

Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej po pierwszym półroczu 2015 roku był nieznacznie niższy niż rok wcześniej (21,1 mln zł wobec 22,3 mln zł w roku 2014).