Jak pisał Stanisław Lem - „Człowiek, wbrew pozorom, nie stwarza sobie celów. Narzuca mu je czas, w którym się urodził" Mamy więc pełną świadomość, że działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, bezemisyjności i zielonej transformacji w już stanowią podstawowe wyzwanie dla biznesu.

Chcemy te procesy wspierać. Dlatego po raz drugi przyznaliśmy nagrody - „Orły ESG". Jest to nowatorski sposób dowartościowania osiągnięć firm w zakresie zrealizowanych projektów ESG.

Kapituła oceniała przede wszystkim działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i zielonej transformacji. Kryteria oceny obejmują również kwestie klimatyczne, płacowe, bezpieczeństwo pracowników i środowiskowe oraz poszanowanie praw konsumentów. Jakie firmy są pod tym względem najlepsze?

Zapraszamy na wręczenie nagród „Orły ESG" w trakcie specjalnej gali podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.