Prawie połowa ankietowanych (49 proc.) pozytywnie oceniła Unię Europejską, szefowie dużych firm są bardziej zadowoleni z niej (72 proc.), kierujący mniejszymi mniej (43 proc.). Połowa respondentów jest negatywnego zdania, najbardziej niezadowolonymi (56 proc.) są pracujący na własny rachunek i kierujący mikrofirmami (do 2 zatrudnionych). Prezesi firm z załogą liczącą ponad 50 pracowników mają najmniej powodów do krytykowania Unii, jest ich zaledwie 26 proc.

Ostatnie problemy na naszym kontynencie: pandemia, wojna w Ukrainie, kryzys energetyczny, inflacja, zmiany klimatu — zwiększyły obawy wszystkich. Prawie sześciu szefów firm na dziesięciu (59 proc.) niepokoi się o przyszłość Unii Europejskiej. Ta proporcja rośnie do 65 proc. w sektorze budownictwa i do 63 proc. w handlu. Obawy prowadzących małe firmy dotyczą 64 proc. ankietowanych, a 39 proc. boi się tego, co moxę ich czekać w przyszłości. W firmach zatrudniających ponad 50 ludzi tylko 40 proc. szefów nie śpi spokojnie.

Czytaj więcej

Francję czeka duże zaciskanie budżetowego pasa

Dla połowy uczestników ankiety (51 proc.) najważniejszym problemem do rozwiązania jest uproszczenie procedur administracyjnych, co powinno zostać zatwierdzone ustawą przyjętą w parlamencie. Kolejnymi sprawami są walka z nieuczciwą konkurencją krajów spoza Unii (43 proc.), samowystarczalność w zakresie żywności i ochrony zdrowia (31 proc.), w zakresie przemysłu i energetyki (27 proc.). Szefów firm interesuje w znacznie mniejszym stopniu zmiana klimatu (20 proc.), bezrobocie i walka z ubóstwem (po 16 proc.), sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i cyfryzacji gospodarki (14 proc.), integracja zawodowa migrantów (10 proc.).

Nastroje szefów firm pogorszyły się lekko w marcu, wskaźnik optymizmu zmalał do 84 pkt z 87 pkt w ciągu trzech miesięcy. Ostatnia poprawa o 10 pkt nastąpiła w styczniu wobec grudnia. Prezesów niepokoi nadal inflacja, 47 proc. obawia się, że wzrost cen może zagrozić ich firmom, wzrosła też do 36 proc. z 33 proc. w lutym liczba tych, którzy spodziewają się opóźnień w regulowaniu rachunków przez swych klientów, 14 proc. (wobec 12 proc. w lutym) boi się, że nie będą mogli terminowo zapłacić za wystawione im faktury.