Jest zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o Bartłomieja Obajtka

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wysłało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego już dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, brata Daniela Obajtka, prezesa Orlenu.

Publikacja: 17.01.2024 20:17

Minister Klimatu i Środowiska wszczęła kontrolę w Lasach Państwowych

Minister Klimatu i Środowiska wszczęła kontrolę w Lasach Państwowych

Foto: Fotorzepa/ Urszula Lesman

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wysłało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego już dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, brata Daniela Obajtka, prezesa Orlenu.

Podejrzana bonifikata dla Bartłomieja Obajtka

Jak informuje resort, zawiadomienie wysłane do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczy podejrzenia o popełnienie przestępstwa z art. 231 ust. 1 i 2 Kodeksu Karnego, polegającego na niedopełnieniu przez dyrektora RDLP w Gdańsku, Bartłomieja Obajtka, obowiązków wynikających z polecenia Ministra Klimatu i Środowiska z 5 stycznia 2024 r., poprzez aktywne uczestniczenie w czynnościach zmierzających do sprzedaży oraz zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży lokalu w Gdyni. „Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska to działanie na szkodę interesu publicznego, zmierzające do osiągnięcia korzyści majątkowej w postaci bonifikaty w wysokości 95 proc. rzeczywistej wartości nieruchomości.” – informuje resort.

Czytaj więcej

Miotła Tuska: nominaci PiS tracą stanowiska w JSW i Lasach Państwowych

Resort przypomina, że 5 stycznia 2024 r. minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska wydała ówczesnemu dyrektorowi RDLP w Gdańsku Bartłomiejowi Obajtkowi, polecenie wstrzymania wszelkich czynności zmierzających do rozporządzania lasami, gruntami i innymi nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, będącymi w zarządzie RDLP w Gdańsku, w szczególności sprzedaży, do czasu zakończenia zleconej wcześniej kontroli.

Lasy Państwowe złamały prawo?

Zdaniem resortu – w kontekście sprzedaży nieruchomości w Gdyni – istnieją podstawy do twierdzenia, że umowa przedwstępna jest nieważna, gdyż jest sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży lokali i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie oraz kryteriów kwalifikowania ich jako nieprzydatne Lasom Państwowym, a także trybu przeprowadzania przetargu ograniczonego, regulującymi szczególną procedurę sprzedaży lokali mieszkalnych przez Lasy Państwowe, która nie dopuszcza „rezerwowania” lokali do zakupu do czasu zaistnienia prawnych możliwości ich sprzedaży.

Czytaj więcej

Wycinka lasów wstrzymana lub ograniczona. Hennig-Kloska: Czas wyprowadzić piły

Minister Klimatu i Środowiska wszczęła kontrolę w Lasach Państwowych 4 stycznia br. Kontrola dotyczy kwestii wynajmowania i zbywania nieruchomości przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych na rzecz pracowników, członków ich rodzin i innych uprawionych osób, znajdujących się w zasobach Nadleśnictwa Gdańsk, RDLP w Gdańsku oraz polityki kadrowej w RDLP w Gdańsku i Nadleśnictwie Gdańsk. „Kontrola trwa i przewidziana jest na najbliższe kilka tygodni.” – informuje resort.

Biznes
Skarbówka ściągnęła z TVN wysoką karę KRRiT za reporaż o Karolu Wojtyle
Biznes
Sieci 5G w Polsce zrównały zasięg
Biznes
System kaucyjny zbudują sprytni, a nie duzi, gracze
Biznes
Praktycznie o przyszłości otwartego oprogramowania. Konferencja Open Source Day 2024 już 18 kwietnia
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Biznes
Są unijne kary za łamanie sankcji wobec Rosji. Więzienie i ogromne grzywny