Rosjanie dobierają się do zagranicznych spółek

Ministerstwa odpowiedzialne za konkretne branże będą mogły za pośrednictwem sądów zawieszać prawa korporacyjne „nieprzyjaznych” zagranicznych akcjonariuszy w firmach ważnych dla gospodarki - podała agencja Interfax.

Publikacja: 23.08.2023 12:11

Rosjanie dobierają się do zagranicznych spółek

Foto: Bloomberg

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przygotowało uchwałę (470-FZ) w związku z uchwaleniem ustawy federalnej, która reguluje stosunki korporacyjne w spółkach ważnych dla gospodarki. Teraz pozostałe resorty mają sporządzić listę takich firm - pisze Interfax, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Umieszczenie na tej liście umożliwia między innymi zawieszenie na drodze sądowej praw korporacyjnych w firmach uznanych za „ważne dla gospodarki”. Chodzi m.in. o prawo do głosowania na zgromadzeniach, otrzymywania dywidend oraz zbywania akcji lub udziałów w kapitale zakładowym. Nowe zasady miałyby obowiązywać przynajmniej do końca 2024 roku.

Lista jest otwarta

Zgodnie z ustawą procedury takie mogą wszcząć bezpośredni i pośredni współwłaściciele ważnych firm, jej dyrektor generalny lub członek zarządu, a także upoważnione do tego przez rząd agencje federalne. Konkretnie chodzi o ministerstwa nadzorujące obszar biznesowy lub sektor gospodarki, w którym działają takie firmy. Ponadto ministerstwa, zgodnie z ustawą 470-FZ, będą mogły samodzielnie inicjować wpisanie spółki na listę „ważnych”, ale również mogą przesyłać swoje propozycje do Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego.

Czytaj więcej

Kraje BRICS chcą mniejszego uzależnienia od dolara. Najbardziej Rosja

Dokument nie precyzuje, czy ostateczna decyzja w sprawie zawieszenia praw korporacyjnych będzie należała do tego resortu, czy jednak do rządu. Projekt uchwały podkreśla jednocześnie, że ​​propozycje ministerstw sektorowych muszą być uzasadnione i, jeśli to konieczne, zatwierdzone przez odpowiednie agencje federalne - podało źródło Interfaxu.

Oczekuje się również, że ministerstwa przedstawią potwierdzenie, iż przedsiębiorstwa spełniają kryteria uznania ich za kluczowe dla gospodarki. W projekcie uchwały zaproponowano wykaz dokumentów niezbędnych do uznania „kluczowej” roli firmy w rosyjskiej gospodarce. Obejmują one sprawozdanie finansowe za ostatni zakończony rok sprawozdawczy, a także informację o przeciętnym zatrudnieniu w tym okresie itp.

Najłatwiej przejąć „nieprzyjazne”

Lista ma charakter otwarty, więc ministerstwa mogą powoływać się także na inne dane, ale w takim przypadku muszą wykazać, że nie można wykorzystać informacji zalecanych uchwałą - pisze Interfax. Zgodnie z ustawą 470-FZ spółki muszą posiadać łączne przychody (w tym osoby prawne, które wraz ze spółką wchodzą w skład tej samej grupy) przekraczające 75 miliardów rubli, sumę aktywów większą niż 150 miliardów rubli, zapłacone podatki w wysokości co najmniej 10 miliardów rubli, bądź zatrudniać ponad 4000 pracowników. Wyznaczone firmy muszą także być instytucjami kredytowymi o znaczeniu systemowym; wprowadzać technologie i oprogramowanie na potrzeby usług o znaczeniu publicznym; uczestniczyć w tworzeniu i modernizacji wysoce produktywnych i dobrze płatnych miejsc pracy; lub zostać określone jako podmiot krytycznej infrastruktury informatycznej bądź główny pracodawca miasta od 1 lutego 2022 r.

Udział rosyjskich beneficjentów w bezpośrednim lub pośrednim udziale kapitałowym zagranicznej spółki holdingowej musi przekraczać określony poziom. Jest to 50 proc. w przypadku pojedynczej firmy i ponad 30 proc w przypadku holdingu. Ten udział jednak spada do 20 proc., jeżeli akcjonariusze podlegają sankcjom nałożonym przez „nieprzyjazne” kraje.

Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego przygotowało uchwałę (470-FZ) w związku z uchwaleniem ustawy federalnej, która reguluje stosunki korporacyjne w spółkach ważnych dla gospodarki. Teraz pozostałe resorty mają sporządzić listę takich firm - pisze Interfax, powołując się na dobrze poinformowane źródło.

Umieszczenie na tej liście umożliwia między innymi zawieszenie na drodze sądowej praw korporacyjnych w firmach uznanych za „ważne dla gospodarki”. Chodzi m.in. o prawo do głosowania na zgromadzeniach, otrzymywania dywidend oraz zbywania akcji lub udziałów w kapitale zakładowym. Nowe zasady miałyby obowiązywać przynajmniej do końca 2024 roku.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Jest nowa szefowa PARP. "Agencja trafia w najlepsze ręce"
Biznes
USA chcą złagodzenia ograniczeń dotyczących marihuany
Biznes
Wielka Brytania wreszcie ma pierwszego „muzycznego miliardera"
Biznes
Lada dzień do Poczty Polskiej wpłynie wielki przelew. Uratuje molocha?
Biznes
Warto mieć zielone miasto