W ramach już 18. edycji konkursu ocenione pod kątem wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów zostaną raporty spółek za 2022 rok. Do udziału zaproszone są firmy z rynku głównego warszawskiej giełdy oraz z NewConnect.

– Każda edycja konkursu jest inna, bo zmienia się otoczenie mikro- i makroekonomiczne, uregulowania prawne i oczekiwania interesariuszy. Przybywa też narzędzi do analizy raportów rocznych, czyli zwiększa się dostępność i przetwarzalność informacji – podkreśla Małgorzata Gula, prezes Instytutu Rachunkowości i Podatków. – Po raz kolejny nie możemy mówić w tym roku o „business as usual”. Dlatego członkowie kapituły w tym roku szczególną uwagę zwrócą na to, jak skutki obecnej sytuacji gospodarczej wpłynęły na wyniki finansowe spółek – wskazuje Monika Warmbier, partner w Deloitte Advisory, członek kapituły.

Kategorie konkursu pozostały bez zmian: sprawozdanie z działalności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR, oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego, raport zintegrowany i sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Organizatorzy na zgłoszenia czekają do 31 lipca (lub do 31 sierpnia w przypadku raportów zintegrowanych interaktywnych). Później do pracy przystąpi kapituła. W jej skład wchodzą m.in. eksperci ze szkół wyższych, firm audytorskich i doradczych oraz rynku kapitałowego (w tym „Parkietu”), a także eksperci niezależni.

Zwycięzców konkursu jak co roku poznamy na uroczystej gali zaplanowanej na październik.