Wzrost cen energii mobilizuje polskie firmy. Tak chcą zmniejszyć rachunki

Wzrost cen energii sprawił, że aż 76 proc. przedsiębiorstw w Polsce chce wprowadzić zmiany w sposobie funkcjonowania – czytamy w raporcie „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023”. Kierunkiem, jaki nasze firmy wskazują najczęściej, jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii.

Publikacja: 15.12.2022 15:26

Wzrost cen energii mobilizuje polskie firmy. Tak chcą zmniejszyć rachunki

Foto: Adobe Stock

Raport „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023” powstał w oparciu o badania przeprowadzone wśród właścicieli firm i kadry zarządzającej w 17 krajach świata. Jego autorem jest firma konsultingową Ayming. W tej edycji badania jego twórcy zapytali firmy nie tylko o ich plany w dziedzinie badań i rozwoju, ale również – o wpływ, jaki na ich funkcjonowanie wywiera kryzys energetyczny.

Szukając sposób na zmniejszenie kosztów związanych ze wzrostem cen energii, polskie firmy najczęściej planują przejście na alternatywne źródła energii. Tę metodę wskazało aż (41,4 proc. ankietowanych (średnia dla wszystkich krajów to 33,2 proc.). Blisko 40 proc. przedsiębiorstw planuje działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej (średnia dla wszystkich 17 krajów – 44 proc.). Z kolei poszukiwanie alternatywnych surowców (materiałów) miało 34,5 proc. wskazań.

Wśród innych sposobów w wprowadzenia oszczędności w związku ze wzrostem cen energii polskie firmy wskazywały kolejno na: wycofywanie produktów zależnych od dostaw ropy i gazu (29,3 proc.) oraz na wprowadzanie zmian na poziomie operacyjno-logistycznym (blisko 26 proc.). Po 19 proc. wskazań miały zmiany idące w kierunku poszukiwania lokalnych źródeł dostaw oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych.

Analizując dane dotyczące wszystkich badanych krajów, okazuje się, że o wprowadzeniu radykalnych zmian w sposobie funkcjonowania swoich biznesów w związku z kryzysem energetycznym najczęściej mówią firmy z branży farmaceutycznej (36 proc.), motoryzacyjnej (35 proc.) oraz energetycznej i finansowej (29 proc.).

Autorzy raportu „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023” wskazują, że choć kryzys energetyczny niesie ze sobą wiele ryzyk, może być też skutecznym motywatorem do wprowadzania innowacji. I w Polsce, i na świecie.

W skali międzynarodowej największym hamulcem do zwiększania budżetów, jakie firmy wprowadzają na badania i rozwój, okazała się inflacja (wskazało ją 50 proc. przedsiębiorstw. Kolejnym jest wybuch wojny na Ukrainie (41 proc.) oraz niepewna sytuacja polityczna na świecie (ryzyka polityczne inne niż Brexit) – ten czynnik wskazało 25 proc. ankietowanych.

Jakie z kolei czynniki motywują pozytywnie firmy do inwestowania w badania i rozwój? To zmiany technologiczne (60 proc.), rozwój w obrębie poszczególnych sektorów (55 proc.), dostęp do źródeł finansowania (50 proc.) oraz możliwość współpracy z osobami, które będą te innowacje wdrażały (dostęp do talentów) – 49 proc.

W Polsce głównym motywatorem, jaki skłania firmy do zainteresowania się działaniami z zakresu B+R, okazały się nowe możliwości związane z dostępem do publicznych środków (58,6 proc. wskazań; średnie dla wszystkich krajów to 27,5 proc.).

Kolejne miejsca zajęły: długoterminowe trendy oraz wymagania, jakie w przyszłości będzie stawiał przed firmami nimi rynek (56,9 proc.), ulepszanie wewnętrznych procesów technologicznych (44,8 proc.). Blisko 33 proc. ankietowanych wskazało na bardziej przyjazne otoczenie prawne, a 31 proc. – na polepszenie dostępu do infrastruktury, np. do laboratoriów. Ponad 29 proc. wskazań zyskało pojawienie się nowych możliwości (kompetencji) w zespole.

Odnosząc się do wyników badania eksperci Ayming Polska wskazują, że firmy w Polsce mają dziś sporo możliwości n uzyskanie dofinansowania do projektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. – Od tego roku ich wachlarz uległ znacznemu rozszerzeniu m.in. o ulgę na innowacyjnych pracowników czy ulgę na prototyp. Z kolei ulga B+R została uatrakcyjniona i od roku podatkowego 2022 jest możliwe odliczenie aż 200 proc. kosztów osobowych w ramach kosztów kwalifikowanych. To stwarza coraz więcej możliwości na zwroty m.in. z zielonych inwestycji – informuje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, dyrektor obszaru podatków i finansowania innowacji w Ayming Polska.

Warunkiem skorzystania z preferencji podatkowych jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Polega ona na wprowadzaniu nowych lub udoskonalaniu istniejących produktów, usług czy procesów w skali przedsiębiorstwa. Nowym instrumentem wsparcia dla firm mierzących się z kryzysem energetycznym będzie Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (tzw. FEnIKS), którego budżet to ponad 24 mld euro.

– Głównym celem FEnIKS jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Dla przedsiębiorców najbardziej intersującymi działaniami w ramach programu będą te związane ze wspieraniem efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, transformacją w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej oraz energią odnawialną. Choć nabory w ramach poszczególnych działań zostaną uruchomione na początku 2023 r., już teraz warto przyjrzeć się swoim planom rozwojowym pod kątem możliwości skorzystania z programu – mówi Maria Leszczyńska, manager ds. dotacji i stref inwestycyjnych w Ayming Polska.

Raport „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023” powstał w oparciu o badania prowadzone w Belgii, Holandii, Kanadzie, Chinach, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Irlandii, Polsce, Portugali, Singapurze, Słowacji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, USA i na Węgrzech. Badania prowadzono wśród kadry zarządzającej (m.in. wśród osób odpowiadających za badania i rozwój i dyrektorów finansowych) oraz właścicieli firm.

Raport „Międzynarodowy Barometr Innowacji 2023” powstał w oparciu o badania przeprowadzone wśród właścicieli firm i kadry zarządzającej w 17 krajach świata. Jego autorem jest firma konsultingową Ayming. W tej edycji badania jego twórcy zapytali firmy nie tylko o ich plany w dziedzinie badań i rozwoju, ale również – o wpływ, jaki na ich funkcjonowanie wywiera kryzys energetyczny.

Szukając sposób na zmniejszenie kosztów związanych ze wzrostem cen energii, polskie firmy najczęściej planują przejście na alternatywne źródła energii. Tę metodę wskazało aż (41,4 proc. ankietowanych (średnia dla wszystkich krajów to 33,2 proc.). Blisko 40 proc. przedsiębiorstw planuje działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej (średnia dla wszystkich 17 krajów – 44 proc.). Z kolei poszukiwanie alternatywnych surowców (materiałów) miało 34,5 proc. wskazań.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Najdroższe miasta do życia. Jeden kraj zdominował pierwszą 10
Materiał partnera
Rynek mocy do przeglądu, a elastyczność pilnie poszukiwana
Biznes
"Przerażające" wyniki badań uczciwości w firmach
Biznes
"Cwaniactwo zaczęło być trendy". Spadły standardy uczciwości w polskich firmach
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Biznes
Polskie firmy duszone kosztami. Lista problemów
Biznes
Lego i Nike można nadal kupić w Rosji. Chciwość nie ma granic