Spółka przegrała z ubezpieczycielem. Chodzi o odszkodowanie za działania prezesa

Optigis kontra Allianz: 0:1. Po stronie firmy ubezpieczeniowej opowiedział się sąd okręgowy w Warszawie w sporze o ponad 31 mln zł odszkodowania i odsetki za działania byłego prezesa spółki Optigis (Grupa Magna Polonia).

Publikacja: 29.11.2022 15:25

Spółka przegrała z ubezpieczycielem. Chodzi o odszkodowanie za działania prezesa

Foto: materiały prasowe

We wtorek 29 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez spółkę Optigis firmie ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska (TUiR Allianz Polska).

Optigis to dawny Imagis, czyli spółka zajmująca się danymi kartograficznymi, ich sprzedażą na potrzeby map cyfrowych i nawigacji, z grupy notowanej na warszawskiej giełdzie – Magna Polonia, którą kieruje Mirosław Janisiewicz. Magna jako grupa ma około 64 proc. udziałów w Optigis.

- Sąd oddala powództwo w całości i zarządza na rzecz pozwanego 25,17 tys. zł – ogłosiła sędzia rozstrzygająca w sprawie.

Optigis pozwała TUiR Allianz Polska w 2018 roku. Spółka uważa, że na mocy umowy dot. odpowiedzialności cywilnej członków władz Optigis, ubezpieczyciel powinien pokryć szkody poniesione z powodu – jak twierdzi spółka – „nieprawidłowych zachowań osoby ubezpieczonej”, czyli działań b. prezesa, Marcina Niewęgłowskiego.

Sąd podzielił te działania na dwie części. Pierwsza z nich dotyczy inwestycji w spółkę GPS Konsorcjum (GPSK), Druga – inwestycji w obligacje spółek PC Guard i CG Finanse.

Z ustnego uzasadnienia przekazanego przez sędzię wynika, że w wypadku GPSK można dopatrywać się naruszeń ze strony b. menedżera w postaci zatajenia konfliktu interesu (chodziło powiązania personalne z GPSK). Jednak – argumentowała sędzia – powód nie wykazał związku przyczynowo-skutkowego między zainwestowaniem w GPSK a szkodą wyrządzoną Optigis.

W wypadku wsparcia finansowego udzielonego grupie PC Guard sąd nie dopatrzył się winy zarządzającego, ponieważ miał on działać w zgodzie ze statutem spółki.

Niejako przy okazji sędzia zauważyła, że TUiR Allianz Polska powinien rozważyć doprecyzowanie zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, ponieważ powinny być bardziej jasne dla pozywającego.

Optigis wniosła pozew o zapłatę odszkodowania 6 marca 2018 r. Wcześniej, 5 października 2016 r. TUiR Allianz Polska odmówił wypłaty roszczenia z tytułu odszkodowania w wysokości nieco ponad 47 mln zł w ramach ubezpieczenia „Allianz D&O Protect”.

Prawnicy reprezentujący strony sporu w sądzie nie chcieli komentować wyroku. Jest on nieprawomocny. Optigis, reprezentowany przez kancelarię BWHS Wojciechowski Springer i Wspólnicy, najprawdopodobniej wniesie apelację.

Grupa Magna Polonia procesuje się o znaczącą sumę także z operatorem sygnału radiowo-telewizyjnego Emitel. W tym sporze jest jak na razie zwycięzcą. Sąd pierwszej instancji zasądził na rzecz Magny od Emitela w sumie około 262 mln zł. Operator wniósł apelację od wyroku.

We wtorek 29 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie wytoczonej przez spółkę Optigis firmie ubezpieczeniowej Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska (TUiR Allianz Polska).

Optigis to dawny Imagis, czyli spółka zajmująca się danymi kartograficznymi, ich sprzedażą na potrzeby map cyfrowych i nawigacji, z grupy notowanej na warszawskiej giełdzie – Magna Polonia, którą kieruje Mirosław Janisiewicz. Magna jako grupa ma około 64 proc. udziałów w Optigis.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Biznes
Wiadomo już, czy Sekwana nadaje się do pływania. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich zdecydowali
Biznes
Pierwsza od siedmiu lat awaria rakiety Muska. Może spłonąć 20 satelitów
Biznes
Niemcy chcą się pozbyć chińskich gigantów z sieci 5G. Stają do walki z Huawei i ZTE
Biznes
UE chce, by dane napędzały biznes. Ale polskie firmy mają obawy
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Biznes
„Efekt Hollywood” bije w polskie kina: dwa kwartały spadków
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą