Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej (NIA) dostępność leków w Polsce się pogarsza.

NIA tłumaczy, że choć problemy towarzyszą nam od wielu miesięcy, to sytuacja nie ulega poprawie – wręcz przeciwnie. Przykładem może być np. brak dostępności niektórych antybiotyków czy leków hormonalnych.

Prezes NIA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska zwróciła się do ministra zdrowia o podjęcie w tej sprawie konkretnych działań. „Zwracam się z prośbą (...) o wdrożenie kanału informacyjnego między lekarzem a farmaceutą, pozwalającego na zmianę farmakoterapii w przypadku wystąpienia braku produktu leczniczego wystawionego na recepcie” – czytamy w jej piśmie.

Izba podkreśla, że ministerstwo ma narzędzia, dzięki którym można na bieżąco monitorować poziom dostępności poszczególnych leków. Chodzi o tzw. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL). „Zwracam się z prośbą o przekazanie wykazu leków, których – na podstawie ZSMOPL – mogą wystąpić braki” – pisze szefowa NIA.

W ostatnich miesiącach resort zdrowia na bieżąco przygotowywał tzw. listy antywywozowe, czyli wykazy leków zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP. Miały one formę obwieszczeń.

Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy NIA, tłumaczy jednak, że komunikacja między poszczególnymi podmiotami na rynku aptecznym nie może się opierać na obwieszczeniach. – Ich czas się skończył – mówi. – Istnieje konieczność uruchomienia zintegrowanego systemu dostępności leków. Europejska Agencja Leków (EMA) kilka miesięcy temu ogłosiła na swoich stronach plan postępowania w razie braku niektórych leków. Zależy nam na wdrożeniu go w Polsce – dodaje. Resort nie odpowiada jednak na pytania, jak ocenia poziom dostępności leków w Polsce, czy postulaty NIA.

Z danych gromadzonych przez komercyjny serwis gdziepolek.pl (posiadający dane bezpośrednio z aptek) wynika, że we wrześniu pojawiły się w Polsce duże problemy z antybiotykami.

– Jeśli chodzi o inne leki, których dostępność istotnie spadła w ostatnim czasie, to można wymienić szczepionkę przeciwko ospie wietrznej oraz szczepionkę przeciwko pneumokokom, lek stosowany w leczeniu migreny, dwa preparaty stosowane u chorych z padaczką, insulinę dwufazową w gotowym do użycia wstrzykiwaczu czy wieloskładnikowy preparat stosowany w celu eliminacji zakażenia bakterią Helicobacter pylori u pacjentów z wrzodami żołądka – informuje Bartłomiej Owczarek, przedstawiciel serwisu.