Amica w pierwszym kwartale osiągnęła 844 mln zł przychodów, ale podobnie podobnie jak cała branża, odczuwa skokowy wzrost bazy kosztowej, co w naturalny sposób mocno zmniejszyło osiągnięte w minionym kwartale wyniki finansowe. W efekcie zysk brutto i netto spadły o ponad 90 proc. do odpowiednio 3,9 oraz 2,9 mln zł.

- W pierwszym kwartale 2022 roku ceny surowców, komponentów czy frachtu były bardzo wysokie, na nasze koszty wpływają też wyższe wynagrodzenia pracowników. Tymczasem przed rokiem, w pierwszym kwartale 2021 roku, bazowaliśmy jeszcze w dużej części na umowach z dostawcami, które były wynegocjowane w roku 2020, dzięki czemu nie odczuwaliśmy jeszcze znacząco presji kosztowej – mówi Michał Rakowski, członek zarządu Grupy Amica ds. finansowych i zasobów ludzkich.

- Ogólnorynkowe podwyżki cen sprzętów AGD próbują dogonić wzrost bazy kosztowej, ale ze względu na uwarunkowania rynkowe następuje opóźnienie w efektywności zmian cenników względem ponoszonych kosztów. To sprawia, że producenci AGD w naturalny sposób osiągają w takim okresie niższe marże. Pod tym względem rok 2022 będzie na pewno bardzo wymagający, tym bardziej że trudno oszacować finalne skutki wojny na terytorium Ukrainy – dodaje.