Okręg Jamalsko-Nieniecki jest jednym z trzech najbogatszych w Rosji. Mieszka tam mało ludzi, a bogate złoża gazu i ropy dają budżetowi okręgu ogromne dochody. Teraz władze okręgu zdecydowały o dodatkach dla rodzin poległych na Ukrainie rosyjskich żołnierzy.

Małżonkowie weteranów, którzy zginęli podczas działań wojennych, otrzymają 10 134 rubli miesięcznie (220 zł). Warunkiem jest, by wdowa powtórnie nie wyszła za mąż.

Małżonkowie weteranów wojennych uznanych za inwalidów z pierwszej, drugiej lub trzeciej grupy będą mogli otrzymać 5 tys. rubli. (105 zł) co miesiąc, informuje gazeta Kommersant.

Wcześniej w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym wprowadzono nowe środki wsparcia dla rodzin poległych żołnierzy, którzy służyli w oddziałach Gwardii Narodowej lub mieli specjalny stopień policyjny i brali udział w operacji specjalnej na Ukrainie. Otrzymają jednorazowo 3 miliony rubli (65 tys. zł). Dla rodzin rannych wojskowych administracja okręgu hojnie wydzieli 1 mln rubli.

Pod koniec marca Putin podpisał ustawę, zgodnie z którą uczestnicy operacji wojskowej na Ukrainie są uznawani za weteranów bojowych. Posiadacze tego statusu i ich rodziny mają otrzymać nadzwyczajne świadczenia państwowe, w tym miesięczne płatności gotówkowe i ulgi podatkowe.

Realizacją tego mają się zająć administracje lokalne.