Putin zatwierdził poprawki do ustaw „O bankach i działalności bankowej” i „O walce z korupcją”, zezwalające na przekształcenie środków urzędników państwowych w dochody państwa, jeśli nie mogą oni potwierdzić ich pochodzenia. Wcześniej państwo mogło obrócić na swoją korzyść tylko nieruchomości, pojazdy, papiery wartościowe i udziały w organizacjach.

Zgodnie z poprawkami państwo będzie mogło odzyskać pieniądze urzędników z rachunków bankowych za pośrednictwem sądu, jeśli kwota pokwitowania przekroczy dochód urzędowy za ostatnie trzy lata, a legalność otrzymywania środków nie zostanie potwierdzona.

Zmiany dotyczą urzędników państwowych szczebla federalnego i regionalnego, a także pracowników samorządów i innych osób, które są zobowiązane przez prawo do deklarowania zarówno majątku, jak i dochodów bliskich – małżonków i małoletnich dzieci.

Do tej pory Kreml mógł zajmować nieruchomości, pojazdy, papiery wartościowe i udziały w organizacjach, gdyby podlegający kontroli urzędnicy państwowi nie wykazali legalności otrzymywania odpowiednich środków.

Nowa ustawa rozszerza tę praktykę na środki otrzymywane na rachunkach takich osób w bankach, jeżeli ich wysokość przekracza łączne dochody za okres sprawozdawczy i dwa lata go poprzedzające, a w odniesieniu do nich nie podano wiarygodnych informacji potwierdzających legalność otrzymywanie tych środków.

Korupcja wśród rosyjskiej biurokracji jest powszechna. Do tej pory urzędnicy lokowali nielegalne dochody na zagranicznych kontach. Trzy lata temu musieli wybrać: albo trzymają swoje pieniądze w rosyjskich bankach albo żegnają się z ciepłą posadą. zawód urzędnika państwowego jest najbardziej pożądaną posadą w Rosji.

Czytaj więcej

Chodorkowski: Putin i jego dwór upadnie, ale zagrożona jest też Rosja