Będzie to pierwsza dywidenda od Orange Polska po 5 latach przerwy. Ostatni raz telekom przekazał posiadaczom akcji wynagrodzenie w tej formie w 2016 roku. Wówczas było to 0,25 zł na akcję (w sumie niecałe 330 mln zł). Tak samo – o ile akcjonariusze nie zdecydują inaczej – będzie w tym roku. Zarząd Orange Polska zarekomendował walnemu zgromadzeniu, aby uchwaliło wypłatę 0,25 zł na walor 6 lipca.

Poziom tegorocznej dywidendy nie jest niespodzianką (zarząd zapowiedział w ub.r., że zaproponuje minimum ćwierć złotego), choć niektórzy analitycy byli zdania, że operatora stać będzie na wyższą więcej.

W minionym tygodniu, gdy rozmawialiśmy z ekspertami z biur maklerskich, można było jednak usłyszeć wyjaśnienia, że powrót do dywidendy od wyższej kwoty mógłby utrudnić firmie realizację zobowiązania, że będzie ona stopniowo rosła w kolejnych latach.

Wzrosty po pandemicznym roku

W 2021 roku skonsolidowane przychody Orange Polska wyniosły 11,9 mld zł, o 3,6 proc. więcej niż w trudnym dla gospodarki 2020 roku.

Zysk operacyjny przed kosztami amortyzacji i leasingu (EBITDAal) zamknął się sumą 2,96 mld zł (wzrost o 5,9 proc. rok do roku), a zysk netto grupy 1,67 mld zł (wielokrotnie większą niż w 2020 r.). Zarząd pod kierunkiem Juliena Ducarroza podkreśla, że tym samym prognoza na 2021 r. zakładająca wzrost EBITDAal została zrealizowana w górnym pułapie zapowiadanych widełek. Spółka zapowiadała niski jednocyfrowy do średniego wzrost EBITDAal.

Przychody rosły za sprawą podwyżek cen usług, lepszej sprzedaży smartfonów i powrotu Polaków do podróży zagranicznych, co przyczyniło się do odbicia wpływów z roamingu międzynarodowego. W IV kwartale telekom zanotował również istotnie wyższe wpływy księgowane jako „przychody pozostałe”. Wyniosły one w tym czasie 486 mln zł (wobec 364 mln zł rok wcześniej). Pozycja ta obejmuje m.in. sprzedaż energii elektrycznej i z przychody z projektów infrastrukturalnych. Czy to tutaj telekom zaksięgował transakcję sprzedaży części sieci na rzecz nowo utworzonej spółki – Światłowodu Inwestycje – nie napisano.

Obroty ogółem telekomu byłyby wyższe, gdyby nie zarządzone przez Komisję Europejską obniżki hurtowych stawek w rozliczeniach międzyoperatorskich (FTR, MTR).

Z kolei wysoki wynik netto grupy to efekt sprzedaży 50 proc. udziałów w spółce Światłowód Inwestycje na rzecz holenderskiej grupy APG. Gdyby nie ta transakcja, telekom zarobiłby na czysto 272 mln zł – podał zarząd, podkreślając, że byłoby to i tak kilka razy więcej niż w 2020 r.

Mieszany obraz czwartego kwartału

W samym czwartym kwartale 2021 r., na podsumowanie którego czekali inwestorzy, telekom wykazał 3,17 mld zł przychodu, 707 mln zł EBITDAal oraz 69 mln zł straty netto. Tym samym przychody i EBITDAl urosły odpowiednio o 2,9 proc. i 8,1 proc. rok do roku.

Okazały się też nieco wyższe niż średnia prognoz biur maklerskich ankietowanych przez „Parkiet”. Biura sądziły, że przychody będą niższe niż rok temu o 0,6 proc. i wyniosła 3,06 mld zł. EBITDAal zaś miał być o kilkanaście milionów niższy (691 mln zł). Natomiast strata netto operatora jest głębsza niż średnia przewidywań, która mówiła o około 16 mln zł na minusie.

W 2022 roku przychody nie urosną

Wraz z wynikami za ub.r. grupa podała przewidywania na rok 2022. Spodziewa się spadku przychodów z powodu regulacyjnych cięć stawek w rozliczeniach międzyoperatorskich (w ub.r. wpływy z tego tytułu spadły firmie o 10 proc, a w IV kw. o prawie 20 proc.), ale minimum stabilizacji EBITDAal, co oznacza, że rentowność wzrośnie. W 2021 r. marża EBITDAal telekomu wyniosła 24,8 proc., o 0,5 pkt proc. więcej niż w 2020 r.

„Zarząd prognozuje w 2022 r. stabilizację EBITDAal lub wzrost na niskim jednocyfrowym poziomie oraz potwierdza wszystkie cele finansowe przedstawione w strategii. Grow” – podano w komunikacie.

Czy to wszystko wystarczy, aby usatysfakcjonować inwestorów na czwartkowej sesji – dopiero się okaże. Paweł Puchalski, analityk Santander Biuro Maklerskie wskazuje, że (na podstawie danych zagregowanych przez agencję Bloomberg) rynek oczekiwał od Orange Polska w 2022 r. szybszego wzrostu wyniku. Z czego wynikał ten optymizm, skoro średnioterminowa prognoza zarządu mówi o kilkuprocentowej poprawie – trudno powiedzieć.

Czas Światłowodu Inwestycje

W ostatnich latach Orange Polska realizował plan inwestycji w modernizację i rozbudowę sieci światłowodowej. W grudniu docierał z usługą (za sprawą sieci własnej i partnerów) do 5,9 mln gospodarstw domowych.

Cytowany w komunikacie Julien Ducarroz zapowiada, że w kolejnych latach telekom będzie powiększał zasięg usługi światłowodowego dostępu do internetu głównie za sprawą partnerstw hurtowych.

Więcej inwestować będzie w 5G.

Koszty budowy sieci na potrzeby Orange Polska ponosić będzie hurtowy operator Światłowód Inwestycje, joint venture z APG, w którym giełdowy telekom ma 50 proc. udziałów.

Przy okazji publikacji wyników rocznych zarząd Orange Polska ma się podzielić rezultatami analiz, co może zrobić z wieżami komórkowymi. Jak na razie w opublikowanych materiałach nie ma na ten temat ani słowa.

Właściciel Orange Polska – Orange – podaje wyniki roczne w czwartek. Być może wówczas dowiemy się czegoś więcej.

Na koniec grudnia 2021 r. Orange Polska obsługiwał 16,8 mln kart SIM (wzrost o 210 tys. w kwartał), 2,75 mln abonentów szerokopasmowego internetu, w tym 945 tys. abonentów światłowodu (wzrost o 65 tys. w kwartał), 995 tys. abonentów telewizji (spadek z ponad 1 mln we wrześniu) oraz 2,66 mln użytkowników łączy telefonii stacjonarnej (spadek o około 60 tys. w kwartał).