Lotos planuje rozpocząć na terenie gdańskiej rafinerii główne prace budowlane przy realizacji nowej flagowej inwestycji. Chodzi o powstający kosztem 1,4 mld zł Hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO), którego generalnym wykonawcą jest Kinetics Technology. Wcześniej, bo wiosną, mają być wykonane tzw. wpałki, czyli przyłączenia do już istniejącej infrastruktury.

Firmą bezpośrednio odpowiedzialną za inwestycję w HBO, i jednocześnie właścicielem powstającego obiektu, jest zależny Lotos Oil. Harmonogram przewiduje, że instalacja będzie gotowa do uruchomienia pod koniec 2024 r. Jej roczne moce produkcyjne wyniosą ponad 400 tys. ton baz olejowych grupy II i kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Ponadto poziom produkcji olejów przemysłowych ma wzrosnąć z 30 proc. całości produkcji olejowej osiąganej obecnie do 50–60 proc. do końca dekady.

Już od dłuższego czasu Lotos uzyskuje istotne przychody z produkcji i sprzedaży olejów bazowych i powstających z nich smarów. „Produkcja baz olejowych utrzymuje się w ostatnich latach na niezmienionym poziomie, tj. powyżej 260 tys. ton. Wynika to z techniczno-technologicznych uwarunkowań instalacji bloku olejowego i efektywnej organizacji sprzedaży tego surowca" – informuje biuro prasowe Lotosu. W tym roku koncern planuje rozszerzyć portfel odbiorców, wykorzystując rosnący popyt na dobre i stabilne jakościowo bazy olejowe, na które zapotrzebowanie zgłaszają producenci olejów smarnych.

„W zakresie wyrobów gotowych (środków smarnych) spółka przewiduje kilkuprocentowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach produktów. Kluczowe znaczenie dla wyników będą miały rosnące koszty surowców i produkcji oraz polityka cenowa konkurencji" – twierdzi Lotos. Dodaje, że grupa szczególny nacisk kładzie na rozwój eksportu, w tym zwłaszcza do krajów afrykańskich, azjatyckich i Ameryki Łacińskiej.