Niewiele więc brakuje do rekordowego 2007 r., kiedy to w okresie czterech kwartałów ogłoszono transakcje o wartości 4,1 biliona dolarów.

- Obecna aktywność jest początkiem wieloletniego wzrostowego cyklu transakcji fuzji i przejęć - przekonuje Berthold Fuerst, współzarządzający globalnym biznesem M&A w Deutsche Banku.

Jedną z głównych sił napędowych rynku M&A w trzecim kwartale były technologie, gdyż firmy z wszystkich sektorów przygotowują się do ery cyfrowej i starają się uzyskać dostęp do przełomowych rozwiązań.

Drugą lokomotywą transakcji M&A okazało się dążenie biznesu do poprawy standardów ekologicznych, społecznych i ładu korporacyjnego, czyli ESG.