W poniedziałek po zamknięciu sesji w Warszawie Cooperatieve SPI International podała, że podpisała z Canal+ Luxembourg S. R.L. warunkową umowę. Nie ujawniono wartości transakcji, ale samo 100 proc. akcji Kino Polska TV warte było w poniedziałek na GPW 298,3 mln zł. Tylko w tym roku akcje spółki podrożały o prawie 93 proc. W poniedziałek walor kosztował 15,05 zł.

SPI International posiada 65,15 proc. akcji polskiej firmy, która z kolei jest właścicielem kilku stacji telewizyjnych i dystrybutorem kanałów Film Box, produkowanych przez SPI.

Przejęcie SPI International oznacza, że nowy właściciel będzie musiał ogłosić wezwanie na akcje Kino Polska TV. Obowiązkowo powinno być to wezwanie na pulę walorów pozwalającą osiągnąć kupującemu 66 proc. głosów na walnym zgromadzeniu Kino Polska TV.

Czy Canal+ zamierza jedynie wywiązać się z tego obowiązku, czy też ma inny plan – nie podano.

Francuzi zaznaczyli natomiast, że nie zamierzają zmieniać zespołu zarządzającego i struktury SPI.

„Ta transakcja pozwoli CANAL+ na poszerzenie strategii inwestowania w content i wzmacniania oferty na różnych rynkach, która jest realizowana dzięki wsparciu europejskiego lidera Studiocanal, Kino Świat w Polsce, a teraz również SPI International” - napisano w komunikacie prasowym.

„Zgodnie z umową, która pozwoli na połączenie know-how obu podmiotów, założyciel i prezes zarządu SPI - Loni Farhi oraz Berk Uziyel - będą nadal zarządzać SPI i rozwijać jej działalność przy wsparciu komitetu wykonawczego. Obie grupy będą mogły zaś stworzyć wzajemne synergie, pozwalające na dalsze wzmocnienie ich obecności na rynkach międzynarodowych" – czytamy również.

"Pozwoli nam ona na wypracowanie nowych synergii i działań, szczególnie na rynku polskim oraz w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie CANAL+ prowadzi działalność za pośrednictwem marek M7" - powiedział cytowany w komunikacie Jacques du Puy, prezes Canal+ International.

SPI International poprzez Kino Polska TV kontroluje w Polsce spółki Stopklatka, Cyfrowe Repozytorium Filmowe oraz Cable Network Television and Partners.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Grupa Kino Polska TV w pierwszym półroczu br. miała według szacunków zarządu około 119 mln zł przychodu (wzrost o 21 proc. rok do roku), 24,1 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 94 proc.) oraz 18,9 mln zł zysku netto (wzrost o 102 proc. rok do roku).

Kanały SPI International dostępne są w 30 krajach. Serwis streamingowy SPI – Film Box Live ma 400 tys. aktywnych użytkowników.

Aby do przejęcia doszło musi zostać spełnionych kilka warunków. Kupujący musi uzyskać na nie zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz węgierskiego organu ochrony konkurencji. Strony transakcji spodziewają się jej finalizacji do końca 2021 r.

Oprócz SPI znaczącymi akcjonariuszami Kino Polska TV są Ipopema TFI oraz PTE Nationale Nederlanden. Mają odpowiednio: 8,6 proc. i 5,3 proc. akcji.