Wyniosły 1,882 mld zł. W całym ubiegłym roku spadły one zaś o 4 proc. do 7,6 mld zł, czyli wolniej niż w przypadku PTK Centertel (operator sieci Orange). Deutsche Telekom, główny właściciel Ery, tłumaczy spadek - jak wszyscy operatorzy komórkowi w Polsce - decyzjami regulatora o obniżeniu stawek międzyoperatorskich (MTR).

ARPU, średni przychód na abonenta, PTC wyniosło w IV kw. 45 zł (o 10 proc. mniej niż w IV ksw. 2008 r.), a w 2009 r. 46 zł (spadek op 6,1 proc.).

EBITDA Ery (wynik operacyjny powiększony o amortyzację) okrojona ze zdarzeń jednorazowych w ostatnim kwartale 2009 roku wyniosła 674 mln zł, czyli o 8,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2008 roku. W całym ubiegłym roku skurczyła się natomiast o 3 proc. z 2,774 mld zł do 2,661 mld zł. Ponieważ przychody komórkowego operatora spadały szybciej, rentowność spółki na poziomie EBITDA wzrosła. W IV kwartale marża EBITDA wyniosła 35,8 proc. (wobec 30,8 proc. rok wcześniej), a w całym 2009 roku 35 proc. (34,6 proc. w 2008 r.).

Przez ostatnie trzy miesiące 2009 roku PTC zwiększyła bazę klientów o 17 tys. do 13,5 mln. ( w całym roku baza urosła o 226 tys. kart SIM). Tak naprawdę w IV kw. przybyło jej tylko klientów kontraktowych (plus 79 tys.), bo w segmencie pre-paid, podobnie jak Orange widać spadek bazy, zapewne wywołany odłączaniem nieaktywnych kart SIM (minus 62 tys.). Ostatecznie na koniec grudnia PTC obsługiwała 6,656 mln kart SIM w segmencie abonamentowym (przyrost o 5,2 proc. rok do roku) i 6,844 mln kart SIM w segmencie pre-paid.

Jak podała Era w komunikacie prasowym, rośnie grono użytkowników uslugi blueconnect, czyli mobilnego dostępu do internetu: na koniec grudnia w sieci działało 920 tys. kart SIM pozwalających z niej korzystać.

Operatora mniej niż rok wcześniej kosztowało pozyskanie klienta. Tzw. SAC spadł w IV kw. Do 92 zł (o 9,8 proc.), a w całym 2009 roku do 87 zł (o 8,4 proc.).

Dużo więcej kosztuje operatorów utrzymanie klienta. Aby zatrzymać użytkownika w IV kwartale Era wydawała nań średnio 296 zł. To jednak dużo (o 36,6 proc. mniej niż rok wcześniej).

Coraz większy udział w przychodach Ery mają usługi niegłosowe. W IV kw. Udział ten wynosił 26 proc.