Od stycznia, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy okołobudżetowej, nieprzetworzone liście tytoniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a ich sprzedaż w Polsce dozwolona jest wyłącznie w opakowaniu oznaczonym banderolą.

Jak podają Pracodawcy RP w latach 2007–2011 mieliśmy do czynienia z niemal dwukrotnym wzrostem szarej strefy w obszarze wyrobów tytoniowych. Z szacunków Pracodawców RP wynika, że tylko w okresie 2011–2012 straty dla budżetu państwa z tego tytułu wyniosły ok. 10,9 mld zł, w tym z samego suszu – ok. 3,3 mld zł z tytułu nieodprowadzonej akcyzy i podatku VAT.

Zgodnie z nowymi przepisami liście tytoniowe sprzedawane z przeznaczeniem m.in. do celów ogrodniczych, farmaceutycznych lub jako odświeżacz powietrza, środek bakteriobójczy czy też podściółka dla gołębi podlegają również podatkowi akcyzowemu.

– W okresie od końca 2010 r. (wtedy nastąpiła deregulacja obrotu liściem tytoniowym) do 31 grudnia 2012 r. susz tytoniowy, czyli suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym, nie był objęty podatkiem akcyzowym. Brakowało także regulacji pozwalających na skuteczne monitorowanie obrotu suszem tytoniowym przez służby podatkowe. Spowodowało to gwałtowny rozwój szarej strefy, ponieważ susz był wykorzystywany niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem, np. zamiast do celów ogrodniczych stosowano go do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych. Luki w prawie powodowały rosnące straty finansowe nie tylko w dochodach podatkowych skarbu państwa, lecz także w branży tytoniowej w Polsce – wyjaśniają eksperci Pracodawców RP.

Zgodnie z nowymi regulacjami od stycznia 2013 r. obrót liśćmi tytoniowymi luzem jest dozwolony jedynie pomiędzy podmiotami prowadzącymi skład podatkowy i pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi.

– Rolnicy będą mogli sprzedawać liście tytoniowe bez konsekwencji podatkowych, tylko w przypadku gdy są one wyprodukowane przez danego plantatora i sprzedawane do podmiotów prowadzących składy podatkowe i pośredniczących podmiotów tytoniowych. W sytuacji naruszenia obowiązków oznaczania znakami akcyzy suszu tytoniowego ustalono „karną" stawkę akcyzy w wysokości 436,80 zł za każdy kilogram – tłumaczą eksperci Pracodawców RP i podkreślają, że w przypadku sprzedaży liści tytoniowych bez ich opodatkowania akcyzą, opakowania i oznaczania banderolami bez wymaganych pozwoleń i dokumentów jest zabroniona i zagrożona wieloma sankcjami na podstawie przepisów z Kodeksu karnego skarbowego.

Zdaniem ekspertów Pracodawców RP rok 2013 będzie ważny dla walki z nielegalnym handlem i przemytem wyrobów tytoniowych. organizacja prowadzi akcję „Zatrzymać przemyt".

– Problem jest bardzo poważny i wciąż narasta. Szacujemy, że na koniec roku 2012 udział szarej strefy w rynku tytoniowym (zarówno gotowych wyrobów, jak i tytoni do palenia) przekroczył łącznie 20 proc. Dlatego tak istotne wydaje się wprowadzanie rozwiązań systemowych, które zatrzymają rozwój szarej strefy i przyczynią się do jej zmniejszenia – mówią eksperci.