"Manager magazin" podał, że Daimler i Volkswagen są przygotowane do pełnego pokrycia kosztów przeróbek, ktore zmniejszą emisje spalin do dozwolonego limitu. Rzecznik VW stwierdził w związku z tym, że informacja ta jest nieprawdziwa i dodał, że firma nie składała takiej propozycji. Pismo skorygowało później swa informację, że Volkswagen podtrzymuje stanowisko gotowości pokrycia 80 proc. tych kosztów.

Członkowie kierownictw firm samochodowych omawiali 8 listopada z ministrem transportu Andreasem Scheuerem sposoby rozwiązania kwestii emisji spalin w Niemczech, minister ma ogłosić komunikat o wyniku tych rozmów.

Daimler odmówił skomentowania publikacji magazynu. BMW podał, że zajmie stanowisko po zakończeniu rozmów z ministrem. Dotąd  mówił, że nie jest gotowy do udziału w modernizowaniu diesli poprzez instalowanie nowych podzespołów.